Nabídka studentům – dlouhodová praxe, DP / BP

Nabídka studentům

Nabízíme možnost realizace souvislejší praxe zprostředkovanou Krajským úřadem Olomouckého kraje zaměřenou na mapování bariérovosti zdravotních služeb na území OK. Praxe by mohla být započítána a ohodnocena kredity.

Dále je možnost vypsat témata seminárních i závěrečných prací z oblasti mapování bariérovosti (zmapování a aktualizace bariérovosti ve zdravotních službách) ve spolupráci s Olomouckým krajem.

Případné bližší informace podá doc. Vitásková – katerina.vitaskova@upol.cz tel. 585635336.

Balanc, z. ú. hledá asistenty do Kurzu společenského tance a etikety

Hledáme asistenty do Kurzu společenského tance a etikety
Chcete si osvěžit taneční kroky? Zavzpomínat na vaše taneční? Užít si zábavu a ještě navíc podpořit mladé lidi se zdravotním postižením?
Pro tento rok opět otvíráme „Kurz společenského tance a etikety pro lidi se zdravotním postižením“ a hledáme do něj nové asistenty – dobrovolníky. Kurzy již tradičně pořádá organizace Balanc, z.ú. – Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čeká vás zajímavá a zábavná práce v mladém kolektivu.
Pokud máte zájem se k nám přidat či máte jakýkoli dotaz, můžete se obrátit na Erika Kováříka (erik.kovarik@balanc.org, 722 502 311).

Setkání pedagogů ÚSS se studenty 1. ročníků prezenčního studia SPP

Milé/í studentky/i prvních ročníků prezenčního studia speciální pedagogiky (Bc. programy – Speciální pedagogika – intervence, andragogika, vychovatelství, dramaterapie, spp předškolního věku, SPP pro 2. stupeň
a střední školy, navazující Mgr. programy – SPP poradenství a SPP dramaterapie, SPP pro 2. stupeň ZŠ a SŠ), Mgr. programy – logopedie, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a SPP) dne 18. 9. v 9,00 se v auditoriu PdF (přízemí – nová budova) uskuteční naše společné setkání, na které jste srdečně zváni! Během této 1. společné schůzky se seznámíte s pedagogy Ústavu speciálněpedagogických studií
a zároveň Vám zde bude poskytnuto velké množství zajímavých, praktických a potřebných informací do Vašeho dalšího studia. Vaše účast je proto nanejvýš žádoucí.
Těšíme se na setkání s Vámi!