Mgr. Jana ŠILAROVÁ

Číslo dveří: Purkrabská 1.10 (naproti vrátnice)
Konzultace na základě předchozí emailové domluvy.
Kontakt: anaj93@seznam.cz, jana.silarova01@upol.cz

Užitečné odkazy:
www.zdravotniklaun.cz
http://www.arteterapie.cz/
http://adcr.cz/

Publikační činnost, příspěvky na konferencích:

ŠILAROVÁ, J. Zdravotní klaun. Arteterapie, 2012, roč. 1, č. 30, s. 178-181. ISSN 1214-4460.

ŠILAROVÁ, J. Teatroterapeutický projekt s pedopsychiatrickými klienty. In Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 262-268. ISBN 978-80-244-3823-8.

ŠILAROVÁ, L., ŠILAROVÁ, J., LIŠTIAKOVÁ, I. Analýza repertoáru rolí klienta v dramaterapeutickém procesu. PhD existence: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech, 2015, s. 31-32.

ŠILAROVÁ, J., ŠILAROVÁ, L. Непрерывное образование сотрудников домов для людей с ограниченными возможностями в области драматерапии. In Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2015, s. 205-214. ISBN 978-9984-44-164-1. ISSN 1691-5887.-

ŠILAROVÁ, J., ŠILAROVÁ, L. Dramaterapie v sociálních službách – klient v procesu. Společný prostor. Olomouc 12.02.2015 – 14.02.2015.

ŠILAROVÁ, J., MAZÁK, J. Dramaterapeutický projekt na ZŠ speciální v Číně. IV. mezinárodní teatroterapeutická konference. Olomouc 08.10.2014 – 08.10.2014.

ŠILAROVÁ, J., ŠILAROVÁ, L. Dramaterapeutický projekt Cesta dřeva (workshop). Společný prostor. Olomouc 12.02.2015 – 14.02.2015.