Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.

do září 2017 – mateřská / rodičovská dovolená

funkce: Odborná asistentka
tel: 585 635 344
e-mail: aja6@centrum.cz, adela.hanakova@upol.cz

Konzultace: Dle předešlé emailové domluvy


Témata bakalářských a diplomových prací pro rok 2015/2016

Bakalářské práce:

 1. BEDNÁŘOVÁ – Akvizice jazyka u dětí se sluchovým postižením
 2. GAJDŮŠKOVÁ – Využití alternativní a augmentativní komunikace v zařízeních sociálních služeb ve Zlínském kraji
 3. HRABOVSKÁ – Junák – český skaut, z. s. a děti a mládež se specifickými potřebami
 4. JEŘÁBKOVÁ – Symptomatické poruchy řeči u dětí předškolního věku se senzorickým postižením
 5. KOVÁLOVÁ  – Narušená komunikační schopnost dětí předškolního věku ze sociálně znevýhodněného prostředí
 6. PIVOŇKOVÁ – Technické kompenzační pomůcky pro děti předškolního věku se sluchovým postižením
 7. ŠŤASTNÁ – Prevence poruch hlasu u zpěváků

Diplomové práce:

 1. DOMLUVILOVÁ – Uplatnění Bobath konceptu v intervenci klientů s DMO
 2. FRYČOVÁ – Možnosti přístupu k dospělým klientům s dysfagií v podmínkách pobytových sociálních služeb
 3. GRONYCHOVÁ – Diagnostika a terapie alexie
 4. HOFEROVÁ – Hlasová výchova na 1. stupni ZŠ z pohledu logopeda
 5. LANGHAMMEROVÁ – Logopedické pomůcky v intervenci u klienta s narušenou komunikační schopností
 6. PAĎOUROVÁ – Symptomatické poruchy řeči u osob se svalovou dystrofií
 7. STRÁNSKÁ – Vliv čtení na komunikaci dítěte
 8. VALIHRACHOVÁ – Intervence u vybraných typů narušené komunikační schopnosti v logopedické třídě mateřské školy
 9. VÁLKOVÁ – Informovanost o logopedické prevenci v mateřských školách

Vědecko-výzkumné zaměření

Logopedie, surdopedie, logopedická péče o děti s kochleárním implantátem, auditivně-verbální terapie, kombinované vady, speciální pedagogika.

Publikační činnost

[1]HANÁKOVÁ, A. Inclusive education in Greece and Czech Republic. Focus on pupils with hearing loss. e-Pedagogium (print), 2009, roč. 9, č. 1, s. 38-43. ISSN 1213-7758.

 

[2]POTMĚŠIL, M., POTMĚŠILOVÁ, P., HANÁKOVÁ, A., VÍTOVÁ, J., HORÁKOVÁ, R., GROMA, M. Psychosociální aspekty sluchového postižení. Brno : Munipress, 2010. 197 s. ISBN 978-80-210-5184-3.

[3]POTMĚŠIL, M., HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E. Osoby s postižením v pojetí adolescentù. In Pospíšilová, H. Mládež, hodnoty a volný čas. Olomouc : HANEX, 2010, s. 166-192. ISBN 978-80-7409-036-3

[4]BIČ, P., HANÁKOVÁ, A. Kvalita života asistenta a klienta, pomoc nebo podpora?. In Potměšil, M. Sborník X. mezinárodní konference osob se specifickými potřebami a V. dramaterapeutické konference. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010, s. 132-137. ISBN 978-80-244-2492-7.

[5]HANÁKOVÁ, A. Principy auditivně-verbální terapie s akcentem na rodinu jako součást interdisciplinárního týmu v péči o dítě s kochleárním implantátem. e-Pedagogium (online), 2010, roč. 2010, č. 2., s. 62-66. ISSN 1213-7499.

[6]POTMĚŠIL, M., POTMĚŠILOVÁ, P., HANÁKOVÁ, A., VÍTOVÁ, J. Výzkum informovanosti a uvědomění Znakového jazyka u žáků se sluchovým postižením. e-Pedagogium (online), 2010, roč. 2010, č. 2., s. 415-434. ISSN 1213-7499.

[7]HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., URBANOVSKÁ, E. Aktuální obraz postavení logopedie s akcentem na jedince se sluchovým postižením. In Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011, s. 261-273. ISBN 978-80-7435-161-7.

[8]POTMĚŠIL, M., POTMĚŠILOVÁ, P., HANÁKOVÁ, A., VÍTOVÁ, J. Sign Language and its Awareness. In Fu-xing, Z. Multi-culture and Schooling Reform. Chengdu : SCNU Chengdu, 2011, s. 7-28. ISBN 7-5600-4370-4.

[9]HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., URBANOVSKÁ, E. Aktuální obraz postavení logopedie s akcentem na jedince se sluchovým postižením. In Potměšil, M. Teorie praxi – praxe teorii. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012, s. 768-777. ISBN 978-80-244-2966-3.

[10]HANÁKOVÁ, A. Role multidisciplinárního týmu v péči o rodinu a dítě s kochleárním implantátem. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 223 s.

[11]POTMĚŠIL, M., HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E. Faktor času a resilience v rodinách s dítětem se sluchovým postižením. e-Pedagogium (print), 2012, roč. 2012, č. 1, s. 127-146. ISSN 1213-7758.

[12]POTMĚŠIL, M., HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠILOVÁ, P., VÍTOVÁ, J. 手语及其意识. In 多元文化与教育:第2辑. Chengdu China : 巴蜀书社, 2012, s. 49-65. ISBN 978-7-5531-0010-4

[13]HANÁKOVÁ, A. Osoby s narušenou komunikační schopností. In Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. Praha : Parta, 2012, s. 71-80. ISBN 978-80-7320-179-1

[14]HANÁKOVÁ, A. Osoby s tělesným postižením. In Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. Praha : Parta, 2012, s. 93-102. ISBN 978-80-7320-179-1

[15]HANÁKOVÁ, A. Osoby s nadáním. In Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. Praha : Parta, 2012, s. 154-167. ISBN 978-80-7320-179-1

[16]HANÁKOVÁ, A., KRAHULCOVÁ, K., MARTINKOVÁ, E., PASTIERIKOVÁ, L., REGEC, V., STEJSKALOVÁ, K., URBANOVSKÁ, E., VOŽECHOVÁ, J. 1000 pojmů ze speciální pedagogiky. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012. 225 s. ISBN 978-80-244-3218-2.

[17]HANÁKOVÁ, A. Doporučení pro komunikaci s budoucí maminkou s tělesným postižením. 2012.

[18]HANÁKOVÁ, A. Rodič se sluchovým postižením a zdravé dítě. 2012.

[19]HANÁKOVÁ, A. Rodič se zdravotním postižením a společnost. 2012.

[20]HANÁKOVÁ, A. Komunikace a osoby s narušenou komunikační schopností. In Komunikace a lidé se specifickými potřebami. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012, s. 103-121. ISBN 978-80-244-3203-8

[21]HANÁKOVÁ, A. Komunikace a osoby s tělesným postižením. In Komunikace a lidé se specifickými potřebami. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012, s. 171-186. ISBN 978-80-244-3203-8

[22]HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M. Týmový přístup k rodině a dítěti s kochleárním implantátem. In Hutyrová, M. Zedková, V. Speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012, s. 51-57. ISBN 978-80-244-3364-6.

[23]HANÁKOVÁ, A. K metodice práce s dětským uživatelem kochleárního implantátu. In Potměšil, M. Provazník, L. Aktuální problémy metodologie a metodiky ve speciální pedagogice. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010, s. 80-81. ISBN 978-80-244-2492-7.

[24]HANÁKOVÁ, A., STEJSKALOVÁ, K., JEŘÁBKOVÁ, K. Rub a líc. In Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy. Ostrava : Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, 2011, s. 79-96. ISBN 978-80-260-3057-7

[25]HANÁKOVÁ, A. Tělesné postižení. In Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy. Ostrava : Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, 2011, s. 157-167. ISBN 978-80-260-3057-7

[26]HANÁKOVÁ, A. Narušená komunikační schopnost. In Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy. Ostrava : Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, 2011, s. 303-314. ISBN 978-80-260-3057-7

[27]JEŘÁBKOVÁ, K., MICHALÍK, J., MÜLLER, O., VALENTA, M., HANÁKOVÁ, A., JURKOVIČOVÁ, P., KUČEROVÁ, A. Úvod do speciální pedagogiky. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 137 s. ISBN 978-80-244-3731-6.

[28]LANGER, J., HANÁKOVÁ, A., KANTOR, J., RŮŽIČKOVÁ, V., MICHALÍK, J. Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 188 s. ISBN 978-80-244-3681-4.

[29]HANÁKOVÁ, A., LANGER, J. Special Education of Individuals with Combined Impairment. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 116 s. ISBN 978-80-244-3748-4.

[30]KANTOR, J., JURKOVIČOVÁ, P., LUDÍKOVÁ, B., HANÁKOVÁ, A. Medicínské aspekty omezení hybnosti. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 158 s. ISBN 978-80-244-3709-5.

[31]HANÁKOVÁ, A., KUNHARTOVÁ, M., POTMĚŠIL, M., REIS, CS. Students Attitudes as a Factor of a Teacher’s Creativity in Relation to Inclusive Settings. In Puerta, JG. Sempere, PJG. Book of papers. Conference on Enabling Teachers for Entrepreneurship Education (ENTENP2014). Granada : Ediciones Universidad de Granada, 2014, s. 167-192. ISBN 978-84-338-5697-5.

[32]HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., STEJSKALOVÁ, K. The role of Multidisciplinary Teams: A Focus on Communicating Bad News. Open Journal of Social Sciences, 2014, roč. 2, č. 11, s. 90-96. ISSN 2327-5952.DOI 10.4236/jss.2014.211013

[33]HANÁKOVÁ, A. Early Intervention in Context of Special Education – Communication between Parents of Hearing Impaired Children and Professionals with an Emphasis on Auditory-verbal Therapy. e-Pedagogium (print), 2014, roč. 2014, č. IV, s. 64-72. ISSN 1213-7758.

[34]ŠEBKOVÁ, L., HANÁKOVÁ, A., VITÁSKOVÁ, K. Esenciální význam interdisciplinárního přístupu v logopedické intervenci osob s afázií – výzkumná reflexe. In Hutyrová, M. Souralová, E. Chrastina, J. Moudrá, L. Interdisciplinární pohledy na jinakost. Olomouc : Univerzita Palackého, 2014, s. 312-322. ISBN 978-80-244-4483-3.

[35]ŠEBKOVÁ, L., HANÁKOVÁ, A., VITÁSKOVÁ, K. Využití programu NEUROP 3 v logopedické intervenci osob po cévní mozkové příhodě. X. afaziologické sympozium, 2013, s. 76-76.

[36]HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M. Raná intervence ve speciálněpedagogickém kontextu – Komunikace rodičů a odborníků jako součást speciálněpedagogické intervence. In W drodze ku dorosłości osób z niepełnosprawnością-wyzwania i szanse dla procesu edukacji i rehabilitacji. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 49-54. ISBN 978-83-63268-28-2.

[37]ŠMELOVÁ, E., PETROVÁ, J., FASNEROVÁ, M., HANÁKOVÁ, A., STEJSKALOVÁ, K., MAJEROVÁ, H., LACKOVÁ, K., KUNHARTOVÁ, M., HORVÁTHOVÁ, I. Rovný přístup ke vzdělávání jedinců v současné mateřské a základní škole. Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. 122 s. ISBN 978-80-244-4404-8.

[38]HANÁKOVÁ, A., STEJSKALOVÁ, K. Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání – soubor pracovních listů I. Praha : Člověk v tísni, o.p.s., 2015. 72 s. ISBN 978-80-87456-55-2.

[39]HANÁKOVÁ, A., HORVÁTHOVÁ, I., KUČERA, P., KUNHARTOVÁ, M., PASTIERIKOVÁ, L., REGEC, V., STEJSKALOVÁ, K., URBANOVSKÁ, E. Attitudes of Gifted Children to People with Disabilities. In Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Rezekne : Rezeknes Augstskola, 2015, s. 248-259. ISSN 2256-0629.DOI 10.17770/sie2015vol3.379

[40]HANÁKOVÁ, A., STEJSKALOVÁ, K. Symptomatic Speech Disorders – Theoretical Basis and Practical Applications. In Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Rezekne : Rezeknes Augstskola, 2015, s. 97-105. ISSN 2256-0629.DOI 10.17770/sie2015vol3.388

[41]DOKOUPILOVÁ, I., HANÁKOVÁ, A., KUNHARTOVÁ, M., POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., STEJSKALOVÁ, K., URBANOVSKÁ, E., ZEDKOVÁ, V. Speciálněpedagogická intervence u dětí v raném věku. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. 284 s. ISBN 978-80-244-4432-1.

[42]HANÁKOVÁ, A., STEJSKALOVÁ, K. Fenomén symptomatických poruch řeči u osob se senzorickým postižením z pohledu logopedů. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 2015, roč. 5, č. 2, s. 79-97. ISSN 1804-526X.DOI 10.11118/lifele2015050279.

[43]HANÁKOVÁ, A. Alternativní a augmentativní komunikace s použitím technických pomůcek aneb Jak komunikovat jinak než řečí?. In Provázková Stolinská, D. Polytechnické vzdělávání v prostředí mateřské školy. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015, s. 257-283. ISBN 978-80-244-4735-3

Účast na projektech

HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., POTMĚŠIL, M. Pojetí handicapovaného člověka u adolescentní mládeže. 2009. Spoluřešitel

HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., URBANOVSKÁ, E. Aktuální obraz postavení logopedie jako vědního oboru a pomáhající profese s akcentem na jedince se sluchovým postižením. Pedagogická fakulta, 2010. Hlavní řešitel

URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A., ŘÍHOVÁ, A. Možnosti profesní přípravy a pracovního uplatnění jedinců s poruchami autistického spektra. Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. Spoluřešitel

HANÁKOVÁ, A. Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání. ESF, 2010. Lektor

HANÁKOVÁ, A. Terminologická gramotnost studentů speciální pedagogiky na PdF UP v Olomouci. Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. Spoluřešitel

HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., URBANOVSKÁ, E., RŮŽIČKOVÁ, V., KUNHARTOVÁ, M., ZEDKOVÁ, V. Včasná péče ve speciálněpedagogickém kontextu. Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. Spoluřešitel

Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské unii – doktorský projekt GAČR 406/05/H528 řešení 2005-2008. Účast na řešení projektu.

Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením, registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0164. Lektor.

Efektivní komunikace s pacienty, příbuznými a blízkými osobami pro zdravotnické pracovníky. Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených. Období 2010 – 2012. Lektor.

Užitečné odkazy

 • www.agbell.org
 • www.ckid.cz
 • www.cochlear.com
 • www.klinickalogopedie.cz
 • www.alos.cz
 • www.logopedicka-spolecnost.cz
 • www.sal.sk
 • www.cplol.eu
 • www.ialp.info
 • www.parentproject.cz
 • www.pomoztedetem.cz
 • www.sancedetem.cz