Mgr. Bc. Jana Tabachová

Funkce: asistent, doktorand

Číslo dveří: ZI- 1. patro, místnost  2.59

Kontakt: tab.jana@seznam.cz

Tel:

Konzultace: letní semestr: úterý 8:45-10:15, pátek dle předchozí domluvy

Témata bakalářských prací: obsazeno

 

Vzdělání a odborná kvalifikace:

6.- 7. 10. 2016 Úvod do systémů AAK, Ostrava, Mgr. Lena Gwóźdźová, Dis., Mgr. Bohdana Herzánová

11. 6. 2016 KUPOZ, Brno

6. 5. – 8. 5. 2016 DIR/Floortime, Praha, Katrin Télin

22. – 23. 4. 2016 Kurz Terapie orální pozice, Brno, Lektor: Mgr. Barbora Červenková

12. – 13. 3. 2016 Základy HANDLE přístupu – stupeň II., Brno, Lektor: Jana a Paul Babtie

5. 3. 2016 Sensory Intervention Techniques for Speech-Language Pathologists, Krakow

26.- 27. 2. 2016 Komunikační systém VOKS, Praha

6.- 7. 11. 2015 Myofunkční poruchy z pohledu dysfunkce jazyka- logopedická diagnostika a terapie, Brno, PhDr. Zuzana Jandová

říjen a prosinec 2015 Synergická reflexní terapie, Praha, Renata Vodičková

16. 10. 2015 Rozvíjení jazykových schopností- trénink jazykového uvědomování podle Elkonina, Brno

3. 6 . 2015 Podpůrná opatření ve vzdělávání dětí a žáků se SVP, Olomouc

29. 5. 2015 Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 2. až 5. ročníků ZŠ, Praha, PhDr. Markéta Caravolas, Doc, PhDr. Jan Volín, Ph.D.

20. 4. – 4. 5. 2016 Úvod do arteterapie, Ostrava, Mgr. Matylda Richterová

20. 2. – 21. 2. 2015 Orofaciálna a bazálna stimulácia u detí s psychomotorickým oneskorením v ranom veku, Bratislava, PaedDr. Adelaida Fábianová

3.12. – 17.12. 2014 Úvod do muzikoterapie, Ostrava, Daniel Plecháček

27. 9 . 2014 Poruchy chování dětí, Ostrava, Mgr. Naděžda Bartošíková

22. 8. 2014 Úvod do HANDLE přístupu, Olomouc, Jana a Paul Baptie

9/2010 – 06/2013 Oblastní unie neslyšících Olomouc, Rekvalifikační kurz: Základy znakového jazyka

24. 5 .2013 Dyslalie s pohybem a prvky Myofunkční terapie, Praha, Mgr. Jitka Kaulfussová, Mgr. Lenka Sobotková

 

Vědecko-výzkumné zaměření

Logopedie – problematika syndromatických onemocnění, orofaciálních a myofunkčních poruch, narušená komunikační schopnost u dětí

Publikační činnost

VITÁSKOVÁ, K., ČERVINKOVÁ, H., DZIDOVÁ, L., HLAVINKOVÁ, A., KOPECKÁ, B., KUČERA, P., MÁLKOVÁ, M., MLČÁKOVÁ, R., ŠEBKOVÁ, L., TABACHOVÁ, J. (2015). Vybrané odchylky a narušení komunikační schopnosti se zaměřením na specifika logopedické a surdopedické diagnostiky a intervence. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. 204 s. ISBN 978-80-244-4908-1. typ B

TABACHOVÁ, J. Problematic of Möbius syndrome- case study. In: Society. Integration. Education.: Proceedings of the International Scientific Conference. Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, 2016, s. 160-165. ISSN 2256-0629.

VITÁSKOVÁ, K., TABACHOVÁ, J. (2016). The Evaluation of Orofacial Praxis as an Important Component of Differential Diagnosis in Symptomatic Speech Disorders – the Example of Moebius Syndrome and Autism Spectrum Disorders. In: Procedia – Social and Behavioral Sciences. Elsevier. (předpoklad WoS). v tisku.

VITÁSKOVÁ, K., TABACHOVÁ, J. (2016). THE IMPORTANCE OF EVALUATING OROFACIAL MOVEMENTS IN CHILDREN WITH AND WITHOUT SPEECH, LANGUAGE AND COMMUNICATION NEEDS. In: EDULEARN2016 Proceedings. pp. 3402-3411. ISBN:978-84-608-8860-4. ISSN:2340-1117. doi:21125/edulearn.2016.1748