doc. Mgr. Dita Finková, Ph.D.

funkce: docentka
tel: 585 635 339
e-mail: ditafinkova@seznam.cz, dita.finkova@upol.cz

 

Dovolená: 1.7. – 13.8.2017

 

Vědecko-výzkumné zaměření:

 • Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením.
 • Speciální pedagogika osob s mentální retardací.
 • Základy speciální pedagogiky.
 • Disertační, diplomové, bakalářské a závěrečné práce.

Grantová činnost

 • Název řešeného projektu: Analýza stavu péče o děti se zrakovým postižením v raném věku. Rok řešení: 2000, vnitřní grant UP, řešitel.
 • Název řešeného projektu: Analýza stavu péče o děti se zrakovým postižením v předškolním věku.Rok řešení: 2001, vnitřní grant UP, řešitel.
 • Název řešeného projektu: Využití terapií u dětí se zrakovým postižením v předškolním věku. Rok řešení: 2002, vnitřní grant UP, řešitel.
 • Rozpracování koncepce integrovaného systému podpory vyrovnávání studijních příležitostí studentů se specifickými potřebami na UP r. 2002, člen realizačního týmu.
 • Rozpracování koncepce poradenských služeb včetně technického zabezpečení služeb Centra pomoci handicapovaným v rámci UP. r. 2002, člen realizačního týmu.
 • Název řešeného projektu: Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v podmínkách základní školy, ESF a MŠMT ČR, člen realizačního týmu.
 • Název řešeného projektu: Tyflopedicky orientovaná počítačová učebna. FRVŠ, spoluřešitel, 2008.
 • Název řešeného projektu: Percepce geoprostoru prostřednictvím tyflomap moderního typu. GAČR ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Člen realizačního týmu. Grant v současnosti v řešení.
 • Inovace distančních textů pro výuku speciálních pedagogů – tyflopedů. Evropské sociální fondy, MŠMT. CZ.1.07/2.2.00/07.0083. (2009-2011).

Informace pro studenty