Rozvrhy celoživotního vzdělávání

Rozvrhy jsou platné k 8.9.2017.

Asistent pedagoga

1. ročník – CŽV Asistent pedagoga 1

Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku

1. ročník – CŽV SP PV OV 1

2. ročník – CŽV SP PV OV 2

Speciální pedagogika pro vychovatele

1. ročník – CŽV SP pro vychovatele 1

2. ročník – CŽV SP pro vychovatele 2

Speciální pedagog

1. ročník – CŽV Speciální pedagog 1

2. ročník – CŽV Speciální pedagog 2

Speciální pedagogika

1. ročník – CŽV Speciální pedagogika 1

2. ročník – CŽV Speciální pedagogika 2

3. ročník – CŽV Speciální pedagogika 3Změny v rozvrzích