Sborník z konference 2015

Na stránku http://uss.upol.cz/konference-a-seminare/ byl zavěšen sborník z XVI. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami / III. Olomoucké speciálněpedagogické dny.