Témata bakalářských prací

  • Téma bakalářské práce si studenti volí v předposledním ročníku studia.
  • Vlastní náměty na téma diplomových prací je možné předem konzultovat s jednotlivými vyučujícími (doporučeno).

Témata bakalářských prací pro ak. rok 2016/2017 u vyučujících s nenaplněnou kapacitou:

Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.

Všechna témata jsou již obsazená pro daný akademický rok.

 

Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.

Diagnostika efektivity terapeuticko-formativních postupů u osob seniorského věku závislých na péči (tvorba a ověřování diagnostického nástroje).

Diagnostika efektivity terapeuticko-formativních postupů u osob seniorského věku závislých na péči (tvorba a ověřování diagnostického nástroje).

Změny komunikačního schématu osob seniorského věku s demencí.

Změny komunikačního schématu osob seniorského věku s demencí.

 

Prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

zájemci o téma si připraví vlastní představu o zpracování – projekt práce a seznam související literatury

  • Postižení perspektivou intaktních adolescentů.
  • Kresba jako technika k rozvoji komunikačních kompetencí v předškolním věku u dětí s postižením.
  • IVP a jeho využití v praxi. (zaměření na předškolní nebo školní věk)
  • Rodičovské postoje k inkluzivnímu vzdělávání dětí a žáků. (anýza chatů a jiných internetových zdrojů)

 

Prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.

Expresivní terapie ve speciální pedagogice