Témata bakalářských prací

 • PaedDr. Pavlína Baslerová
  • Připravenost škol na společné vzdělávání v souvislosti se změnou  právních předpisů platných od 1.9.2016
  • Připravenost školských poradenských zařízení  na společné vzdělávání v souvislosti se změnou  právních předpisů platných od 1.9.2016
 • Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D.
  • Integrace x inkluze u žáků se sluchovým postižením
  • Téma historické – vývoj speciální pedagogiky, významná osobnost speciální pedagogiky, významná speciálněpedagogická instituce
  • Sociální služby – jakékoli téma spojené se sociálními službami
 • Mgr. Hana Majerová
  • Volné téma
  • Volné téma
 • Prof. Mgr. et PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.   
  • Volné téma dle diplomanta (přednost:  organizace, systém, vzdělávání, sociální ochrana, kvalita života apod.)
 • Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.
  • Diagnostika efektivity terapeuticko-formativních postupů u osob seniorského věku závislých na péči (tvorba a ověřování diagnostického nástroje).
  • Diagnostika efektivity terapeuticko-formativních postupů u osob seniorského věku závislých na péči (tvorba a ověřování diagnostického nástroje).
  • Změny komunikačního schématu osob seniorského věku s demencí.
  • Změny komunikačního schématu osob seniorského věku s demencí.
 • prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.
  zájemci o téma si připraví vlastní představu o zpracování – projekt práce a seznam související literatury

  • Postižení perspektivou intaktních adolescentů.
  • Kresba jako technika k rozvoji komunikačních kompetencí v předškolním věku u dětí s postižením.
  • IVP a jeho využití v praxi. (zaměření na předškolní nebo školní věk)
  • Rodičovské postoje k inkluzivnímu vzdělávání dětí a žáků. (anýza chatů a jiných internetových zdrojů)

   

 • prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
  • Expresivní terapie ve speciální pedagogice