Témata diplomových prací

 • Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D.
  • Náběh nové školské legislativy z pohledu učitelů běžných škol – téma rozjednáno
  • Zhodnocení poskytování podpory ze ŠPZ před a po náběhu nové legislativy (inkluze) 
 • Mgr. Kristýna Krahulcová, Ph.D.
  • Paradivadelní systémy jako prostředek prevence rizikového chováníExpresivní terapie a jejich vliv na kvalitu života lidí bez domova
  • Využití expresivních terapií jako nástroje inkluzivního vzdělávání 
 • MgA., Bc. Pavel Kučera, Ph.D.
  • Představy neslyšících o tlumočnických službáchSluchově postižení (neslyšící) v roli pacienta 
 • Mgr. Hana Majerová
  • Volné téma
  • Volné téma 
 • prof. Mgr. et PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
  • Volné téma dle diplomanta (přednost:  organizace, systém, vzdělávání, sociální ochrana, kvalita života apod.)
 • Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.
  • Diagnostika efektivity terapeuticko-formativních postupů u osob seniorského věku závislých na péči (tvorba a ověřování diagnostického nástroje).Diagnostika efektivity terapeuticko-formativních postupů u osob seniorského věku závislých na péči (tvorba a ověřování diagnostického nástroje).
  • Změny komunikačního schématu osob seniorského věku s demencí.
  • Změny komunikačního schématu osob seniorského věku s demencí. 
 • Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.
  • Efektivita teatroterapeutické intervenceTeatroterapeutické inscenace z pohledu diváka
  • Supervize ve školství
  • Integrace na základních uměleckých školách v ČR 
 • prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.zájemci o téma si připraví vlastní představu o zpracování – projekt práce a seznam související literatury
  • Zájmová činnost a sluchové postižení v perspektivě kvality života.
  • Neslyšící autoři uměleckých děl.
  • Kompetence pedagogů pro práci s osobami s kombinovaným postižením.
  • Kompetence budoucích pedagogů pro práci s osobami s kombinovaným postižením.

  Vlastní návrhy studentů jsou vítány a je možno si domluvit konzultaci.

   

  Prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.

  Dramaterapeutická intervence u osob se závislostí  (DP)