Témata diplomových prací

  • Téma diplomové práce si studenti volí v předposledním ročníku studia.
  • Vlastní náměty na téma diplomových prací je možné předem konzultovat s jednotlivými vyučujícími (doporučeno).

Témata diplomových prací pro ak. rok 2016/2017 u vyučujících s nenaplněnou kapacitou:

 

 Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.

Diagnostika efektivity terapeuticko-formativních postupů u osob seniorského věku závislých na péči (tvorba a ověřování diagnostického nástroje).

Diagnostika efektivity terapeuticko-formativních postupů u osob seniorského věku závislých na péči (tvorba a ověřování diagnostického nástroje).

Změny komunikačního schématu osob seniorského věku s demencí.

Změny komunikačního schématu osob seniorského věku s demencí.

 

Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.

Všechna témata pro daný akademický rok jsou již naplněna.

 

 Prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.

Dramaterapeutická intervence u osob se závislostí  (DP)