Základní informace k organizaci praxí

232103232103

Akademický rok 2016/2017

Žádáme studenty prezenčního studia, aby dodržovali stanovené termíny odevzdání tiskopisů Potvrzení pro speciálněpedagogické praxe (viz níže Základní informace k organizaci praxí).

UPOZORNĚNÍ!!!

Doporučujeme všem studentům, dříve než osloví svého metodika praxe, aby si řádně přečetli základní informace na webu Střediska pedagogických a odborných praxí PdF (včetně informací na této stránce). Zejména je třeba dbát na vyplňování správných formulářů a dodržování termínů. Na webu Střediska pedagogických a odborných praxí PdF jsou umístěny mimo jiné Metodické listy praxí a Harmonogram praxí.

Studenti kombinovaného studia nemusí vyplňovat předepsané formuláře, zejména Dohody o provedení práce a Potvrzení pro speciálněpedagogické praxe, a neplatí pro rovněž časový rozpis souvislých praxí. Jinak jsou povinni dodržovat stanovené podmínky absolvování praxí – viz níže Podmínky absolvování praxí na ÚSS.

Středisko pedagogických a odborných praxí

Podmínky absolvování praxí na ÚSS

Základní informace k organizaci praxí

  1. Každý obor má svého garanta, se kterým může konzultovat problematiku týkající se také obsahové stránky praxí. Podmínky úspěšného absolvování jednotlivých praxí (udělení zápočtu) stanovují před jejich započetím příslušní vyučující – metodici. Jejich seznam je uveden na těchto stránkách v Přehledu metodiků praxí (viz níže).
  2. Formální stránku praxí (převzetí příslušných tiskopisů apod.) zajišťuje PhDr. Dagmar Budíková – referentka  Střediska pedagogických a odborných praxí Pedagogické fakulty. Doporučujeme sledovat příslušné webové stránky – viz níže Aktuální výzvy pro speciálněpedagogické obory. Upozorňujeme na nutnost používat správné tiskopisy!
  3. Povinností studentů je dodržovat a respektovat všechny formality, týkající se dokumentace praxí:
  4. Povinností studentů je dodržovat termíny, související s převzetím a odevzdáním tiskopisů. Termíny vypisuje PhDr. Budíková a jsou zveřejněny na nástěnce praxí.
  5. Nedodržení termínů je v rovině nesplnění studijních povinností. Student musí zažádat oficiální žádostí (viz tiskopis „Žádost pro SPOP“ na webu) o přidělení termínu nového. Tuto žádost posuzuje ředitelka ÚSS a garant praxe.
  6. Orientační kalendář termínů:

Zimní semestr Letní semestr
Říjen – listopad
převzetí tiskopisů pro praxi v letním semestru
Březen – duben
převzetí tiskopisů pro praxi v zimním semestru následujícího studijního roku
Listopad
odevzdání vyplněných tiskopisů pro praxi v letním semestru
Duben
odevzdání vyplněných tiskopisů pro praxi v zimním semestru následujícího studijního roku.

Přesné datum bude stanoveno PhDr. Budíkovou
a bude vypsáno na nástěnce praxí!

Upozornění pro 1. ročníky!!!

TISKOPISY PRO PRAXE V PRVNÍM ROČNÍKU V ZIMNÍM SEMESTRU
SE ODEVZDÁVAJÍ DO POLOVINY ŘÍJNA!!!

Přehled metodiků praxí 

Přehled metodiků bakalářského studia

Přehled metodiků magisterského a navazujícího magisterského studia

Aktuální výzvy pro speciálněpedagogické obory

Středisko pedagogických a odborných praxí

Náslechové praxe

Náslechová praxe 1. roč. 1. st. ZŠ a SPP

naslechova-praxe-1-st-zs-a-spp

Náslechová_PX_1._st._SPP_LS

Nabídka praxe

Občanské sdružení Povzbuzení Olomouc nabízí studentům speciální pedagogiky možnost praxe v relaxačním centru Snoezelen. Více informací na www.povzbuzeni.cz, případně u předsedkyně sdružení Mgr. Jany Málkové, tel. 605 292 274.

 

Garant praxí na ÚSS:

Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.