Aktualizace k organizaci praxí

Byly aktualizovány Základní informace k organizaci praxí pro akademický rok 2021/2022 (viz Studijní informace). Je zde, mimo jiné, informace k dodržování opatření v důsledku pandemie Covid.