Český dům v Moskvě a olomoučtí akademici

“Český dům v Moskvě a olomoučtí akademici”

Pavel Svoboda, Oldřich Müller

Vkusně zařízený interiér Českého domu v Moskvě se stal 17.11.2019 místem, kde v kruhu českých a ruských přátel oslavili 30. výročí Sametové revoluce i olomoučtí akademici – členové ÚSS PdF UP. Zatímco v Českém domě v New Yorku ve stejné době zpíval Spirituál kvintet, v jeho moskevském protějšku křtil svoji novou knihu “Cevakrk” profesor Milan Valenta. Do slavnostního programu se zapojili i jeho kolegové M.D. Polínek, O. Müller a P. Svoboda, kteří tak využili čas před svojí účastí na IV. Mezinárodním sjezdu psychologů, konaném dne 19.11.2019 pod názvem ” Гардероб личности: маски и роли “.

V průběhu hlavního programu organizovaného Českým centrem v Moskvě (ve spolupráci s Ústavem speciálněpedagogických studií) tak měli přítomní možnost vyslechnout si ukázky z knihy, setkat se s jejími vydavateli, poslechnout si písně ruského “undergroundového” písničkáře Pavola Fedosjeva, spatřit netradiční  poetoterapeutický přednes Pavla Svobody či recitaci básní ze sbírky „Altar“ známého psychologa a básníka Igora Vačkova.

Závěr slavnostního večera patřil vzpomínání na první dny Sametové revoluce, tak jak je přítomní pamětníci zažili „na vlastní kůži“. Vzpomínalo se spíše na to veselejší. Jak profesor Valenta musel jako nový předseda umělecké porevoluční komise řešit své vlastní předrevoluční „ideologické nedostatky“, jak Pavel Svoboda musel sám oddávat, když tak komunisté na MěNV odmítali činit, jak dostal Oldřich Müller v okrese na starosti školství, jak všechno staré bylo v krásném rozkladu, na nové možnosti a na naděje spjaté s budoucím očekáváním. Kulisu k tomuto „ohlížení“ tvořily soubory velice zajímavých dobových snímků, které do Českého domu vnesly atmosféru podzimu 1989.

Nezbývá než poděkovat vedení Českého centra – jmenovitě paní ředitelce Haně Skládalové (mimochodem absolventce naší pedagogické fakulty) – zejména za to, že akci nejenom uspořádala a aktivně se podílí na propagaci české vědy a kultury v Rusku, ale také za vstřícnost a schopnost vytvořit neformální atmosféru. Nejen díky tomu jsme odsud odjížděli s řadou příjemných a silných zážitků.