Hledá/ají se student/ka/ti, kteří byli / jsou na praxi v ZŠ logopedické v Olomouci

Hledáme studenty / tky, kteří jsou / byli na praxích v 7. třídě v ZŠ Logopedické v Olomouci. Potřebujeme doučování pro syna, který do této třídy dochází. Syn má problémy s pamětí, zrakem a orientací v prostoru.

Protože někteří z Vás studentů speciální pedagogiky chodí na praxi do školy, kterou navštěvuje můj syn, využila bych toho, že se znají a navázali by na učivo, které berou ve škole.

V rámci dodržování GDPR bohužel škola mi nemůže poskytnout kontakt na studenty. Tak bych Vás chtěla poprosit, zda byste se ozvali ti z Vás, kteří mají zájem.

Sobotková Beata

 

Kontakt: Beata_P@seznam.cz>