Náhradní termín pro VIII. speciálněpedagogické dny

Konference VIII.speciálněpedagogické dny, která se měla konat 24. a 25. 3. 2020 se přesouvá na termín 13. a 14. 10. 2020,