Mgr. Bc. Ivana HRUBEŠOVÁ, DiS.

why-ableism-3

Konzultační hodiny: dle předchozí  e-mailové dohody
Pracovna: 3.47
Tel: +420 585 635 320
e-mail: ivana.hrubesova01@upol.cz; hrubesova.i@seznam.cz

Vyučované předměty 2017/18 ZS:
USS/USMT: Somatopedie
KVV/JHNM: Handicapovaný návštěvník muzea
KVV/JHNMK: Handicapovaný návštěvník muzea

Publikační činnost a příspěvky na konferencích:

2014
HRUBEŠOVÁ, I., KOMÁRKOVÁ, A. Etické aspekty v pomáhajících profesích. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Nová sociálna edukácia človeka III. Prešov, 3. listopadu, 2014, s. 288-293. ISBN 978-80-555-0894-8.

2015
HRUBEŠOVÁ, I. Obraz osob s mentálním postižením v českém hraném porevolučním filmu. In Sborník z konference III. olomoucké speciálněpedagogické dny. Olomouc, 17. – 18. března, 2015. ISBN 978-80-244-4907-4.
HRUBEŠOVÁ, I. Fenomén mentální jinakosti ve filmu: Člověk s Downovým syndromem v hlavní roli (analýza filmu Yo también (Já taky, 2009). In: Sborník z konference Dilemy inkluzívneho procesu v edukácii so zameraním na socializáciu osôb so špeciálnymi potřebami. (17. – 18. september 2015, Prešov). ISBN 978-80-555-1423-9.
HRUBEŠOVÁ, I. Obraz člověka se zdravotním postižením ve filmu – jak působí? Analýza filmu Maska (Mask, 1985). In: Sborník z konference Provázení rodin dětí se vzácným onemocněním (13. listopadu 2015, Olomouc). Dostupný z: http://centrumprovazeni.cz/ebooks/centrum-provazeni-sbornik/flipviewerxpress.html

2016
HRUBEŠOVÁ, I. Sociální role člověka se zdravotním postižením mediálně konstruovaná: teorie re/prezentace zdravotního postižení ve filmové tvorbě. In: CHRASTINA, J. et al. 2016. Percepce subjektivního dopadu zdravotního postižení / přítomnosti chronického onemocnění a pojetí zdravotního uvědomění a gramotnosti – výzkumy, teorie a jejich využití v práci s klientem. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-4888-6.
HRUBEŠOVÁ, I. Působení sociálního prostředí na kvalitu života lidí s disabilitou: film jako zdroj možných stereotypních zobrazení a představ. In LUDÍKOVÁ, L. a kol. Vybrané faktory ovlivňující kvalitu života osob se speciálními potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. ISBN 978-80-244-5059-9.
HRUBEŠOVÁ, I. Příklad mediálně konstruované sociální role člověka s mentální jinakostí: analýza filmu osmý den (Le huitième jour, 1996). In: Mezinárodní online konference Výzkum v sociálních a humanitních vědách – nové pohledy 2016 (27.–29. ledna 2016).
HRUBEŠOVÁ, I. Obraz zdravotního postižení v českém hraném filmu. Speciální pedagogika.  2016, č. 3, s. 210-223. ISSN 1211-2720.
HRUBEŠOVÁ, I., CHRASTINA, J. LUDÍKOVÁ, L., PETROVÁ, N., HORVÁTHOVÁ, I. Awareness of sexuality in people with intellectual disability in homes of non-coeducation type for persons with disability – preresearch. 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Conference Proceedings, Book 1 (Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education), vol. 1. pp. 601–608. ISBN 978-619-7105-70-4. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2016/B11/S03.076.
KOZÁKOVÁ, Z., CHRASTINA J., ŠPATENKOVÁ, N., HRUBEŠOVÁ, I., PETROVÁ, N. Selected aspects of quality of life in the work of caregivers in homes for older adults. 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Conference Proceedings, Book 1 (Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education), vol. 2. pp. 843–850. ISBN 978-619-7105-70-4. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2016/B12/S02.108

2017

HRUBEŠOVÁ, I., HORVÁTHOVÁ, I. Инклюзивное образование и факторы, оказывающие влияние на выбор профессионального пути учащимися с нарушениями слуха в чешской республике / Inclusive Education and Factors affecting choice career of pupils with hearing disability in Czech republic. SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference (26.-27. May 2017, Academy of Technologies, Rezekne, Latvia), vol. 3. pp. 51-59. ISSN 1691-5887. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol3.2367

HORVÁTHOVÁ, I., HRUBEŠOVÁ, I. University teachers in the inclusive education process of students with hearing impairment. 4rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017.  (v tisku)