Mgr. Jana VOMOČILOVÁ

Konzultace na základě předchozí emailové domluvy.
Kontakt: vomocilova.j@gmail.com, jana.vomocilova01@upol.cz

Užitečné odkazy:

www.zdravotniklaun.cz

https://www.rednoses.eu/

http://www.arteterapie.cz/

http://adcr.cz/

 

Publikační činnost:

KRAHULCOVÁ, K., FRIEDLOVÁ, M., GÉRINGOVÁ, J., OLEJNÍČKOVÁ, J., GERLICHOVÁ, M., ČÍŽKOVÁ, K., SEDLÁKOVÁ, B., GUEYE, T., LHOTOVÁ, M., KANTOR, J., POLÍNEK, M., POLÍNKOVÁ, Z., KOMZÁKOVÁ, M., RŮŽIČKA, M., ŠILAROVÁ, J., DRLÍČKOVÁ, S., VÍŠKOVÁ, A. (2015) Expresivní terapie pro pracovníky pomáhajících profesí. Olomouc: Univerzita Palackého, 470 s. ISBN 978-80-244-4605-9

RŮŽIČKA, M., MALINOVSKÁ, O., KYTNAROVÁ, L., ŠILAROVÁ, L., ŠILAROVÁ, J., WOSSALA, J., TREFILÍKOVÁ, T., TYLŠAROVÁ, V., ŠVECOVÁ, V., PASTIERIKOVÁ, L., LUDÍKOVÁ, L. (2016) Inspiration by inclusive environment at Valdosta State University to promote inclusion in tertiary education in the Czech republic. In INTED2016 Proceedings. Madrid: International Association of Technology, Education and Development (IATED), s. 402-407. ISBN 978-84-608-5617-7. ISSN 2340-1079

ŠILAROVÁ, J. (2012) Zdravotní klaun. In Arteterapie, 2012. Vol. 1(30), s. 178-181. ISSN 1214-4460

ŠILAROVÁ, J. (2013) Teatroterapeutický projekt s pedopsychiatrickými klienty. In Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 262-268. ISBN 978-80-244-3823-8

ŠILAROVÁ, J. (2015) Komparace vybraných kapitol dramaterapie s ostatními expresivními terapiemi. In Špeciálny pedagóg. Vol. 1(4). ISSN 1338-6670

ŠILAROVÁ, J., ŠILAROVÁ, L. (2015) Непрерывное образование сотрудников домов для людей с ограниченными возможностями в области драматерапии. In Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, s. 205-214. ISBN 978-9984-44-164-1. ISSN 1691-5887

ŠILAROVÁ, L., ŠILAROVÁ, J. (2015) Dramaterapie v sociálních službách – klient v procesu. In Společný prostor/Common place 2015. Sborník příspěvků/Proceedings. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 205-219. ISBN 978-80-244-4603-5