Mgr. Simona KMENTOVÁ

Kontakt: kmentovas@gmail.com

Číslo dvěří: Purkrabská 1.12

Zaměření: raná intervence, speciální pedagogika raného věku

Zapojení do projektové činnosti:

Sociální prostředí ve škole a inkluzivní vzdělávání                                                                 IGA_PdF_2017_021

Vztah rodičů a dětí jako faktor ovlivňující vzdělávání dětí se zdravotním postižením. IGA_PdF_2016_022
Publikační činnost:

URBANOVSKÁ, E. ,POTMĚŠIL, M., HANÁKOVÁ, A., ZEDKOVÁ, V. DOKOUPILOVÁ, KMENTOVÁ, S. (2016). RELATIONSHIP OF PARENTS AND THE CHILD – FACTOR AFFECTING EDUCATION OF CHILDREN WITH DISABILITY, Int’I Conference Proceedings of ICEHM and EAP,73-76

KMENTOVÁ,S. (2017). HODNOCENÍ SLUŽBY RANÉ PÉČE Z POHLEDU UŽIVATELŮ, XII. Hradecké dny sociální práce – Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí, 50 – 57