Mgr. Lenka Veitová (za svobodna ŠILAROVÁ)

  • číslo dveří: Purkrabská 1.10 (naproti vrátnici)
  • konzultace: dle předchozí emailové dohody
  • kontakt: silarova.lena@gmail.com

 

Vědeckopublikační činnost: 

ŠILAROVÁ, J., ŠILAROVÁ, L. Непрерывное образование сотрудников домов для людей с ограниченными возможностями в области драматерапии. In Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2015, s. 205-214. ISBN 978-9984-44-164-1. ISSN 1691-5887.

ŠILAROVÁ, L., ŠILAROVÁ, J., LIŠTIAKOVÁ, I. Analýza repertoáru rolí klienta v dramaterapeutickém procesu. PhD existence: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech, 2015, s. 31-32.

ŠILAROVÁ, J., ŠILAROVÁ, L. Dramaterapie v sociálních službách – klient v procesu. Společný prostor. Olomouc 12.02.2015 – 14.02.2015.

ŠILAROVÁ, J., ŠILAROVÁ, L. Dramaterapeutický projekt Cesta dřeva (workshop). Společný prostor. Olomouc 12.02.2015 – 14.02.2015.

VALENTA M., ŠILAROVÁ L., LIŠTIAKOVÁ I,: Оценка процесса драматерапии с клиентами, находящимися в сообществе реабилитации наркомании. In Clinical Psychology and Special Education.  Moscow: Moscow State University of Psychology and Education, 2014, 3.ISSN (online): 2304-0394

Zahraniční stáže:

Únor- červenec 2015, stáž Španělsko, Granada, Universidad de Granada

Listopad 2014, stáž USA, Valdosta, State University