Mgr. Lucia BEDNÁROVÁ

Číslo dverí: 3.47

Konzultačné hodiny: konzultácie na základe e-mailovej dohody

E-mail: lucia.bednarova01@upol.cz, lucikbe@gmail.com

Telefonický kontakt: 00421 911015009