Mgr. Martina HUBIŠTOVÁ

E-mail: martina.hubistova@upol.cz

Vědecko-výzkumné zaměření:

  • Speciální pedagogika osob se sluchovým postižením
  • Speciální pedagogika osob s mentálním postižením
  • Problematika vzdělávání a pracovního uplatnění osob s mentálním postižením
  • Motivace a didaktické hry u žáků s mentálním postižením
  • Problematika finanční a matematické gramotnosti u osob s mentálním postižením

Publikační činnost (výběr):

HUBIŠTOVÁ, M., KREJČÍŘOVÁ, O. Vliv matematiky na úspěšnost integrace žáků s lehkým mentálním postižením. In Zborník príspěvkov to Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika. Prešov: Vydavatelství prešovské univerzity, 2013. ISBN 978-80-555-0840-5.

HUBIŠTOVÁ, M. Problematika finanční gramotnosti u žáků s lehkým mentálním postižením. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: Manganimitas, 2013. ISBN 978-80-87952-00-9.

HUBIŠTOVÁ, M. Mathematische Fähigkeit-Notwendigkeit fürs Leben im 21. Jahrhundert. In KRAJČÍ, P.  et al. (eds.) Inovácie v teórii a praxi výchovnej a komplexnej rehabilitácie osöb so zdravotným postihnutím. Bratislava: Iris, 2014. ISBN 978-80-89726-28-8.

HUBIŠTOVÁ, M. Finanční gramotnost jako jedna z cest uplatnění na trhu práce. In KOZÁKOVÁ, Z. et al. Příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace osob se zdravotním postižením. Ostrava: Asociace Trigon, 2014. ISBN 978-80-244-4409-3.

HUBIŠTOVÁ, M. Rozvoj matematické gramotnosti zábavnou cestou. In KURINCOVÁ, V. et al. (eds.) Auspície pedagogiky z pohl´adu doktorandov a postdoktorandov. Nitra: Univerzita Konštantina Filozofa, 2014. ISBN 978-80-558-0683-9.

Zajímavé odkazy:

http://www.asociacetrigon.eu/

http://www.spoluolomouc.cz/aktuality

http://www.dobremistoprozivot.cz/

http://www.nrzp.cz/