Mgr. Eliška Šlesingrová

 • Funkce: interní doktorand, správce logopedického webu Logopedie-upol.webnode.cz , senátor AS PdF UP za studenty pro období 2020-2023 —————————————————————————
 • Kontakt – e-mail: eliska.slesingrova01@upol.cz
 • Kontakt – telefon: /
 • Číslo dveří: 5.13 (páté patro)
 • Konzultační hodiny: na základě předchozí domluvy
 • Vědecko-výzkumné zaměření: LOGOPEDIE (narušená komunikační schopnost – NKS), narušení zvuku řeči, prevence adenotomie / adenoidektomie
Publikační činnost:

 • ŠLESINGROVÁ, E., VITÁSKOVÁ, K. (2020). The issue of persistent negative consequences of fixed mouth breathing after partial or complete removal of the adenoids on the development of the preschool child in the context of education In: Gómez Chova, L., López Martínez A., Candel Torres I. (IATED Academy) EDULEARN20 – 12th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 6th-7th, 2020. Sborník odborných příspěvků [online]. ISBN 978-84-09-17979-4. Dostupné z: doi: 10.21125/edulearn.2020
 • ŠLESINGROVÁ, E., VITÁSKOVÁ, K. (2020). Význam nazální respirace v logopedické péči se zaměřením na prevenci adenotomie. In: MAIEROVÁ, E., VIKTOROVÁ, L., DOLEJŠ, M., DOMINIK, T. (Eds.). PHD EXISTENCE 2020 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2020, s. 289-293. ISBN 978-80-244-5731-4. Dostupné z: https://phdexistence.cz/wp-content/uploads/2020/06/PhdExistence2020.pdf
 • ŠLESINGROVÁ, Eliška. Význam nazální respirace v logopedické péči se zaměřením na prevenci adenotomie [online]. Olomouc, 2019. Dostupné z: < https://theses.cz/id/4uqp7j/ >. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce prof. doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

Aktivní účast/vystoupení s příspěvkem na konferencích:

 • 7/2020 – EDULEARN – 12. ročník – “The issue of persistent negative consequences of fixed mouth breathing after partial or complete removal of the adenoids on the development of the preschool child in the context of education” – 6 – 7. 7. 2020 – prezentace
 • 2/2020 – PhD Existence – X. ročník – “Člověk a čas” – Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech : 3. – 4. 2. 2020 – ústní příspěvek – přednáška
 • 11/2019 – “Význam nazální respirace v logopedické péči se zaměřením na prevenci adenotomie” – Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů: 6. – 7. 11. 2019 – Výzvy pro učitele v 21. století – poster, posterová sekce

Jiné vědecko-výzkumné aktivity a projekty:

 • IGA_PdF_2019_026 Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a odchylek orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie s využitím kvalitativních, kvantitativních a experimentálních metod. Spoluřešitel.
 • IGA_PdF_2020_036 Výzkum poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, řeči a orofaciálních funkcí v kontextu moderní logopedické diagnostiky a terapie. Spoluřešitel.

Ocenění:

 • Cena rektora Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL) za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů za rok 2019 – za diplomovou práci: “Význam nazální respirace v logopedické péči se zaměřením na prevenci adenotomie” – 1. místo
 • Cena děkanky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (PDF UPOL) 2019 ve speciálněpedagogických oborech za diplomovou práci: “Význam nazální respirace v logopedické péči se zaměřením na prevenci adenotomie
 • Cena SVOUČ – XIII. ročník konference Studentské vědecké odborné a umělecké činnosti (SVOUČ), 2019, Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (PDF UPOL) – 2. místo v sekci Speciálněpedagogické obory – za příspěvek a práci: „ Význam nazální respirace v logopedické péči se zaměřením na prevenci adenotomie“