Mgr. Eva Švecová

  • Funkce: interní doktorand
  • E-mail: eva.svecova01@upol.cz, eva.svecova01@seznam.cz
  • Telefon: 585 635 305
  • Číslo dveří: 5.08 (5. patro)
  • Konzultační hodiny: na základě předchozí domluvy
  • Vědecko-výzkumné zaměření: logopedie, poruchy autistického spektra
 Stáže:
  • 3/2017 – 4/2017 – Valdosta State University, Georgia, USA.
  • 2/2016 – 6/2016 – University of Patras, Řecko.
Aktivní vystoupení na konferencích:

3/2018 Vývoj komunikačních strategií u chlapce s dětským autismem – případová studie, VI. Olomoucké speciálněpedagogické dny, XIX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, VI. Konference mladých vědeckých pracovníků, Olomouc (přednáška).

Projektová a grantová činnost:

2018

Výzkum vybraných parametrů komunikace, jazyka a orofaciálních procesů z logopedického hlediska. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2018/2019. IGA_PdF_2018_024. Spoluřešitel.