Mgr. Eva Švecová

  • Funkce: doktorand
  • E-mail: eva.svecova01@upol.cz, eva.svecova01@seznam.cz
  • Telefon: 585 635 305
  • Číslo dveří: 5.08 (5. patro)
  • Konzultační hodiny: na základě předchozí domluvy
  • Vědecko-výzkumné zaměření: logopedie, poruchy autistického spektra
 Stáže:
  • 3/2017 – 4/2017 – Valdosta State University, Georgia, USA.
  • 2/2016 – 6/2016 – University of Patras, Řecko.
Konference:

2/2020 (Švecová, Václavíková). Hodnocení srozumitelnosti řeči u dětí s narušením foneticko-fonologické jazykové roviny: pilotní studie. PhD existence: Člověk a čas (2020), Olomouc (aktivní vystoupení, přednáška).

2/2020 (Švecová). Pragmatická jazyková rovina u dětí předškolního a mladšího školního věku. PhD existence: Člověk a čas (2020), Olomouc (aktivní vystoupení přednáška).

11/2019 (Švecová, Vitásková). Pragmatics of Communication in Preschool and Younger School-Aged Children. ICERI 2019, Seville, Spain (aktivní vystoupení, přednáška).

03/2019 (Švecová, Václavíková). Hodnodnocení srozumitelnosti řeči u dětí VII. Olomoucké speciálněpedagogické dny, XX. Mezinárodní konference k problematice osob se speciálními potřebami, VII. Konference mladých vědeckých pracovníků, Olomouc (aktivní vystoupení, přednáška).

03/2019 (Švecová). Hodnocení pragmatické jazykové roviny komunikace u dětí předškolního a mladšího školního věku, VII. Olomoucké speciálněpedagogické dny, XX. Mezinárodní konference k problematice osob se speciálními potřebami, VII. Konference mladých vědeckých pracovníků, Olomouc (aktivní vystoupení, přednáška)

1/2019 (Švecová). Hodnocení vývoje komunikace a sociálních dovedností u dětí s poruchou autistického spektra. PhD existence: Tělo a mysl (2019), Olomouc (aktivní vystoupení, přednáška).

3/2018 (Švecová). Vývoj komunikačních strategií u chlapce s dětským autismem – případová studie, VI. Olomoucké speciálněpedagogické dny, XIX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, VI. Konference mladých vědeckých pracovníků, Olomouc (aktivní vystoupení, přednáška).

Projektová a grantová činnost:

2019

Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a odchylek orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2019/2020. IGA_PdF_2019_026.

Jedinečnosti uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004022

2018

Výzkum vybraných parametrů komunikace, jazyka a orofaciálních procesů z logopedického hlediska. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2018/2019. IGA_PdF_2018_024. Spoluřešitel.

Publikační činnost:

2020

ŠVECOVÁ, E. (2020) „Recenze: HAVELKA, D; BARTOŠOVÁ, K. (2019)Speciální sourozenci: život se sourozencem s postižením. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1475-5. Journal of Exceptional People (2020). Volume- 1; Number 16. strany 115 – 117 (recenze).

ŠVECOVÁ, E. (2020). Pragmatická jazyková rovina u dětí předškolního a mladšího školního věku. In: Maierová, E.; Viktorová, L.; Dolejš, M.; Dominik, T. (eds.). PHD EXISTENCE 2020 (příspěvek ve sborníku v recenzním řízení).

2019

ŠVECOVÁ, E. (2019). Komunikace, sociální dovednosti a jejich vývoj u dětí s poruchou autistického spektra se zaměřením na pragmatickou jazykovou rovinu. In: Maierová, E.; Viktorová, L.; Dolejš, M.; Dominik, T. (eds.). PHD EXISTENCE 2019 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. ISBN 978-80-244-5544-0. Dostupné z: http://psych.upol.cz/wp-content/uploads/2019/08/2019_PhD-konference.pdf.

ŠVECOVÁ, E.; VITÁSKOVÁ, K. (2019). Pragmatics of Communication in Preschool and Younger School Aged Children. In ICERI2019 Proceedings. Seville, Spain, pp. 10422 – 10428. Available at: http://library.iated.org/view/SVECOVA2019PRA (příspěvek ve sborníku)

ŠVECOVÁ, E.; VITÁSKOVÁ, K. (2019) Hodnocení pragmatické jazykové roviny komunikace u dětí předškolního a mladšího školního věku. In: Vitásková, K. a kol. Výzkum řečových, jazykových a komunikačních schémat a odchylek v kontextu logopedické diagnostiky a terapie s využitím kvalitativních a kvantitativních metod, včetně experimentálního měření a hodnocením procesů polykání. Olomouc: Univerzita Palackého. V přípravě (kapitola v knize)

ŠVECOVÁ, E.; VÁCLAVÍKOVÁ, L.; VITÁSKOVÁ, K. (2019). Hodnocení srozumitelnosti řeči u dětí – preliminární studie. In: Vitásková, K. a kol. Výzkum řečových, jazykových a komunikačních schémat a odchylek v kontextu logopedické diagnostiky a terapie s využitím kvalitativních a kvantitativních metod, včetně experimentálního měření a hodnocením procesů polykání. Olomouc: Univerzita Palackého. V přípravě (kapitola v knize)

2018

ŠVECOVÁ, E.; Vitásková, K. (2018). Hodnocení vývoje komunikace a sociálních dovedností u dětí s poruchou autistického spektra. In: Vitásková, K. a kol. Komunikační, jazykové a orofaciální procesy v logopedii. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. ISBN: 978-80-244-5466-5.

ŠVECOVÁ, E. (2018) „Recenze: Zelinková, O. (2017). Dyspraxie. Vývojová porucha pohybové koordinace. Praha: Portál. E-Pedagogium, Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, 18(3):113-114 (recenze).