Mgr. Gabriela Špinarová

 • e-mail: gabriela.spinarova01@upol.cz
 • konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Odborné zaměření:

 • Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením
 • Hudba a hudební výchova u osob se zrakovým postižením

Vybraná účast na konferencích:

 • 03/2019 “VII. Olomoucké speciálněpedagogické dny”, XX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, VII. Konference mladých    vědeckých pracovníků (PdF UP v Olomouci) – „Hudba Pomáhá“
 • 07/2020 ICLEL „6th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2020“ (International University of Sarajevo / Sarajevo / Bosnia & Herzegovina) – „Tactile Graphics in Tertiary Education of Students With Visual Impairment”
 • 10/2020: VIII. Olomoucké speciálně pedagogické dny, XXI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, VIII. Konference mladých vědeckých pracovníků (PdF UP v Olomouci) – „Rozvoj představivosti a zmírnění informačního deficitu u osob se zrakovým postižením.“
 • 11/2020 Mezinárodní vědecká konference MLÁDEŽ A HODNOTY 2020, Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti (Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci) – “Kultura a umění v kontextu modifikací pro potřeby osob se zdravotním postižením.”

Projektová a grantová činnost:

 • 2019 Účast na řešení projektu IGA_2019_004 – Výzkum muzikoterapie v oblasti rozvoje osob se speciálními potřebami [Research of music therapy in the development of persons with special needs]
 • 2019/2020 Účast na řešení projektu TAČR – TL01000507 – Rozvoj samostatného pohybu prostřednictvím taktilně-auditivních prostředků
 • 2020 Účast na řešení projektu IGA_PdF_2020_007 – Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením
 • 2020/2021 Účast na řešení projektu TAČR – TL03000679 – Redukce informačního deficitu a rozvoj představivosti osob se zrakovým postižením prostřednictvím 3D modelů s auditivními prvky
 • PIGŽU – Podpora informační gramotnosti žáků a učitelů, Operační program: 02 Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Výzva: 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3 OP. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012274

Publikační činnost:

 • SPINAROVA, G., PELCOVA, H., RUZICKA, M. (2019). Parents of children with diabetes mellitus and their satisfaction with in the context of preschool education (článek, spoluautorství) – The paper is dedicated to the following projects: Faculty of Education, Palacky University, Olomouc, Czech Republic: Research of Inclusion of persons with special needs, IGA_PdF_2019_024 (2019). In VI International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2019.
 • KOUCUN, J., SPINAROVA, G., RUZICKA, M. (2019). Arts therapies in the Czech republic with a focus on dramatherapy (článek, spoluautorství) – The paper is dedicated to the following projects: Faculty of Education, Palacky University, Olomouc, Czech Republic: Research of Inclusion of persons with special needs, IGA_PdF_2019_024 (2019). In VI International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2019.
 • HRBÁČOVÁ L., ŠPINAROVÁ G., VACHALOVÁ V., RŮŽIČKOVÁ V., KROUPOVÁ K. (2020). Taktile grafiken in das leben von menschen mit sehbehinderung. In Paidagogos, 2020/1.
 • KROUPOVA, K.; SPINAROVA, G. (2020) Tactile Graphics in the Tertiary Education of Students with Visual Impairment. In 6th International Conference on Lifelong Education and Leadership for all. Conference Proceeding Book. July 16-18, 2020/ Sakarya University – TURKEY. ISBN: 978-605-66495-8-5 (S. 343 – 352)

Vybrané stáže:

 • 3/2019 – 5/2019   Bowling Green State University, Ohio, USA

Vzdělávací kurzy:

 • 2014 – odborná stáž “Medicínské podmínky vzniku zdravého hlasu” a Reedukace hlasu u učitelů a dalších hlasových profesionálů” (AUDIO FON CENTR v Brně)
 • 2015 – kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Další aktivity

 • Lektor projektu E-Bezpečí, Univerzita Palackého Olomouc
 • Hudba pomáhá – hudební benefiční festival (vedoucí produkce)
 • Hudba jede na výlet – v rámci festivalu Hudba pomáhá (pořadatel)
 • člen organizace UP z.s. (pořadatel dětských akcí)