Mgr. Gabriela Špinarová

 • e-mail: gabriela.spinarova01@upol.cz
 • telefon: +420 607 063 682
 • číslo dveří: ZI 3.47 (2. patro)
 • konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Odborné zaměření:

 • Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením
 • Hudba a hudební výchova u osob se zrakovým postižením

Vybraná účast na konferencích:

 • 7/2020 ICLEL „6th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2020“ (International University of Sarajevo / Sarajevo / Bosnia & Herzegovina) – „Tactile Graphics in Tertiary Education of Students With Visual Impairment”
 • 03/2019: “VII. Olomoucké speciálněpedagogické dny”, XX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, VII. Konference mladých    vědeckých pracovníků (PdF UP v Olomouci) – „Hudba Pomáhá“

Projektová a grantová činnost:

 • IGA_PdF_2020_007 – Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením
 • IGA_2019_004 – Výzkum muzikoterapie v oblasti rozvoje osob se speciálními potřebami [Research of music therapy in the development of persons with special needs]

Publikační činnost:

 • SPINAROVA, G., PELCOVA, H., RUZICKA, M. (2019). Parents of children with diabetes mellitus and their satisfaction with in the context of preschool education (článek, spoluautorství) – The paper is dedicated to the following projects: Faculty of Education, Palacky University, Olomouc, Czech Republic: Research of Inclusion of persons with special needs, IGA_PdF_2019_024 (2019). In VI International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2019.
 • KOUCUN, J., SPINAROVA, G., RUZICKA, M. (2019). Arts therapies in the Czech republic with a focus on dramatherapy (článek, spoluautorství) – The paper is dedicated to the following projects: Faculty of Education, Palacky University, Olomouc, Czech Republic: Research of Inclusion of persons with special needs, IGA_PdF_2019_024 (2019). In VI International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2019.
 • HRBÁČOVÁ L., ŠPINAROVÁ G., VACHALOVÁ V., RŮŽIČKOVÁ V., KROUPOVÁ K. (2020). Taktile grafiken in das leben von menschen mit sehbehinderung. In Paidagogos, 2020/1.
 • KROUPOVÁ K., ŠPINAROVÁ G. (2020). Tactile graphics in tertiary education of students with visual impairment (článek, spoluautorství). This contribution was created as part of the solution of projects: Faculty of Education, Palacky University, Olomouc, Czech Republic: IGA_PdF_2020_007 Adaptation of the environment for people with disabilities; TL01000507 Development of spatial orientation and independent movement through auditory-tactile means; TL03000679 Information deficit reduction and the development of imagination of persons with visual impairment through 3D models with auditory elements. In ICLEL – 6th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2020 (International University of Sarajevo / Sarajevo / Bosnia & Herzegovina).

Vybrané stáže:

 • 3/2019 – 5/2019   Bowling Green State University, Ohio, USA

Vzdělávací kurzy:

 • 2014 – odborná stáž “Medicínské podmínky vzniku zdravého hlasu” a Reedukace hlasu u učitelů a dalších hlasových profesionálů” (AUDIO FON CENTR v Brně)
 • 2015 – kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Další aktivity

 • Hudba pomáhá – hudební benefiční festival (vedoucí produkce)
 • Hudba jede na výlet – v rámci festivalu Hudba pomáhá (pořadatel)
 • člen organizace UP z.s. (pořadatel dětských akcí)