Mgr. Ingrid Navrátilová

e-mail: navratilovaingrid@seznam.cz, ingrid.navratilova01@upol.cz
telefon: +420 732 778 828
číslo dveří: ZI 3.47 (2. patro)
konzultační hodiny: dle předchozí domluvy
______________________________________________________________________________

Odborné zaměření: speciální pedagogika raného věku, rodina dítěte s postižením, kombinované vady, poradenství pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, alternativní a augmentativní komunikace

Kurzy:

  • Bazální stimulace – INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o.
  • Sebepoškozování u dětí a mladistvých – Společnost Podané ruce o.p.s.
  • Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích klienta – Společnost Podané ruce o.p.s.
  • Kurz Vojtovy metody (informativní kurz) – RL-Corpus s.r.o.

Zahraniční pobyty:

3/2018 – 4/2018 Valdosta State Univerzity, Georgia, USA
ŸŸ9/2018 – 11/2018 Sichuan Normal University, Chengdu, Čína

Projektová a grantová činnost:

  • Spoluřešitel projektu „Rodina – dítě se zdravotním postižením – výchova a vzdělávání (školní připravenost dětí se zdravotním postižením“ – IGA_PDF_2019_019.
  • Spoluřešitel projektu „Výzkum specifik speciálněpedagogické intervence a poradenství se zaměřením na profesi speciálního pedagoga“ – IGA_PDF_2018_008.