Mgr. Jana Grohmannová

Pozice:

  • interní doktorand
  • odborný referent pro studijní a pedagogické záležitosti studentů se specifickými potřebami v Centru podpory studentů se specifickými potřebami

Číslo dveří: 4.35 (pracovna je za dveřmi 4.34)

E-mail: jana.grohmannova@upol.cz

Telefon: 585 635 345

Konzultační hodiny: na základě předchozí domluvy

Vědecko-výzkumné zaměření: 

Připravenost psychiatrických nemocnic a ambulantních psychiatrů na přijetí pacienta se sluchovým postižením

Kurzy:

  • 2/2021 Comprehensive Systematic Review Training Program. Joanna Briggs Institute/North Adelaide/Australia. Organizátor: Masarykova univerzita v Brně
  • 10/2020 DysTest (Testovací baterie pro diagnostiku specifických poruch učení na VŠ). Organizátor: Teiresias, Masarykova Univerzita Brno.
  • 9/2020 JÁ NA TO MÁM! Program rozvoje učebních strategií pro vysokoškolské studenty s dyslexií. Organizátor: DYS-centrum Praha z.ú.
  • 2013–2016 Kurz znakového jazyka. Organizátor: Oblastní unie neslyšících Olomouc, z.s.
  • 2014 Kurz celoživotního vzdělávání: Rozšiřující výtvarná výchova se zaměřením na speciální pedagogiku. Organizátor: Univerzita Palackého v Olomouci.