Mgr. Jana Zvědělíková

Funkce: interní doktorand

Email: jana.zvedelikova01@upol.cz, janazvedelikova@gmail.com

Číslo dveří: ZI 3.47 (2. patro)

Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Vědecko-výzkumné zaměření: surdopedie, speciální pedagogika raného věku

Seznam absolvovaných kurzů:

  • „Diagnostika poruch autistického spektra“ pořádaný NÚV v Praze
  • „Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole“ pořádaný AVDO
  • „Info o Vojtově metodě“ pořádaný RL – Corpus s. r. o., Olomouc
  • „Řečová výchova u dětí – náměty a inspirace“ pořádaný Národním institutem pro další vzdělávání v Olomouci
  • „Bazální stimulace“ pořádaný Institutem Bazální stimulace, s. r. o.
  • „Nádstavbový kurz Bazalní stimulace“ pořádaný Institutem Bazální stimulace, s.r.o.
  • „Základy krizové intervence v kontextu sociálních služeb“ pořádaný Společností Podané ruce o. p. s.
  • „Specifická témata krizové intervence – Krize jako ztráta, ztráta jako krize“ Společností Podané ruce o. p. s.
  • „Sebepoškozování u dětí a mladistvých“ pořádaný Společností Podané ruce, o.p.s.
  • „Rozvoj sluchové a zrakové percepce u detí predškolního a mladšího školního věku“ pořádaný V lavici, s.r.o.

Vědecko-výzkumná činnost:

[1]ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., HANÁKOVÁ, A. Rodina pohledem dětí se sluchovým postižením. Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole. Olomouc 08.11.2016 – 09.11.2016.

[2]HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Frustrační tolerance, resilience a counselling rodin dětí se sluchovým postižením. QUAERE 2017. 26.06.2017 – 30.06.2017.

[3]ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., HANÁKOVÁ, A. Role of rescreening in special education intervention. Journal of Exceptional People, 2018, roč. 2, č. 13, s. 53–60. ISSN 1805-4978.

[4]URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Charakteristika sebepojetí a jeho reflexe u pedagogických pracovníků. In MMK 2018. Hradec Králové : Magnanimitas, 2018, s. 563–573. ISBN 978-80-87952-27-6.

[5]ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., ŠTĚPNIČKOVÁ, N. The Sibling of a Child with Hearing Impairment. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky (MMK 2018). Hradec Králové 17.12.2018 – 21.12.2018.

[6]HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., URBANOVSKÁ, E. Evaluating the Research of Auditory-Verbal Therapy. Grant journal, 2018, roč. 7, č. 2, s. 16–18. ISSN 1805-062X.

[7]ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., HANÁKOVÁ, A. Rodičovství a CODA. In QUAERE 2017. Hradec Králové : Magnanimitas, 2017, s. 622–626. ISBN 978-80-87952-20-7.

[8]ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., HANÁKOVÁ, A. Rodina pohledem dětí se sluchovým postižením. In Vyhnálková, P. Plischke, J. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XII. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 358–365. ISBN 978-80-244-5278-4.

[9]ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., HANÁKOVÁ, A. Rodičovství a CODA. QUAERE 2017. 26.06.2017 – 30.06.2017.

[10]HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., URBANOVSKÁ, E., TYLŠAROVÁ, V., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., ŠTĚPNIČKOVÁ, N., DOKOUPILOVÁ, I., KMENTOVÁ, S., SEHNALOVÁ, M. Deskripce vybraných faktorů výchovy a vzdělávání u osob se zdravotním postižením. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 93 s. ISBN 978-80-244-5294-4.

[11]ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., ŠTĚPNIČKOVÁ, N. The Sibling of a Child with Hearing Impairment. In MMK 2018. Hradec Králové : Magnanimitas, 2018, s. 545–548. ISBN 978-80-87952-27-6.

[12]HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Hodnota rodiny pohledem žáků se sluchovým postižením. Paidagogos, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 183–195. ISSN 1213-3809.

[13]HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Hodnota rodiny pohledem žáků se sluchovým postižením. Mládež a hodnoty. Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. Olomouc 20.10.2016 – 21.10.2016.

[14]HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., URBANOVSKÁ, E. Evaluating the Research of Auditory-Verbal Therapy. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2018. on-line konference 17.12.2018 – 21.12.2018.

[15]SOLDANOVÁ, J., HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M. Včasná intervence u dětí se sluchovým postižením. IV. olomoucké speciálněpedagogické dny. Olomouc 15.03.2016 – 16.03.2016.

[16]POTMĚŠIL, M., HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., ŠTĚPNIČKOVÁ, N., KMENTOVÁ, S., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., DOKOUPILOVÁ, I. Rodina a dítě se zdravotním postižením. Brno : Paido, 2017. 108 s. ISBN 978-80-7315-262-8.

[17]HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Frustrační tolerance, resilience a counselling rodin dětí se sluchovým postižením. In QUAERE 2017. Hradec Králové : Magnanimitas, 2017, s. 570–578. ISBN 978-80-87952-20-7.

[18]HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Evaluating the Research of Auditory-Verbal Therapy. In MMK 2018. Hradec Králové : Magnanimitas, 2018, s. 558–562. ISBN 978-80-87952-27-6.

[19]HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., ŠTĚPNIČKOVÁ, N., GUO, L. Žák se zdravotním postižením pohledem intaktního spolužáka. XIX. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc 13.03.2018 – 14.03.2018.

[20]RŮŽIČKOVÁ, V., HANÁKOVÁ, A., DOKOUPILOVÁ, I., URBANOVSKÁ, E., KMENTOVÁ, S., ŠTĚPNIČKOVÁ, N., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., GUO, L., HRBÁČOVÁ, L., POTMĚŠIL, M. Speciální pedagog jako profese. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 132 s. ISBN 978-80-244-5468-9.

[21]ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Osobnost dítěte v kontextu sluchové vady. Journal of Exceptional People, 2016. s. 141–144.

[22]URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Charakteristika sebepojetí a jeho reflexe u pedagogických pracovníků. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2018. on-line konference 17.12.2018 – 21.12.2018.

[23]POTMĚŠIL, M., KMENTOVÁ, S., ŠTĚPNIČKOVÁ, N., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., HANÁKOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., TYLŠAROVÁ, V., DOKOUPILOVÁ, I. Relationship of Parents and the Child – Factor Affecting Education of Children with Disability. In Int’I Conference Proceedings of ICEHM and EAP. Londýn : International Centre of Economisc, Humanities and Management, 2016, s. 73–76. ISBN 978-93-84468-81-1.

[24]ZVĚDĚLÍKOVÁ, J., HANÁKOVÁ, A., POTMĚŠIL, M. Psychomotorická úroveň dětí se sluchovým postižením. V. olomoucké speciálněpedagogické dny. Olomouc 14.03.2017 – 15.03.2017.

[25]URBANOVSKÁ, E., HANÁKOVÁ, A., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. Charakteristika sebepojetí a jeho reflexe u pedagogických pracovníků. Grant journal, 2018, roč. 7, č. 2, s. 72–76. ISSN 1805-062X.

Účast na řešení grantových projektů atd.:

IGA_PdF_2016_022 – Vztah rodičů a dětí jako faktor ovlivňující vzdělávání dětí se zdravotním postižením.

IGA_PdF_2017_021 – Sociální prostředí ve škole a inkluzivní vzdělávání