Mgr. et Mgr. Jiří Kameník

Fukce/pozice:

Doktorand

Člen Akademického senátu PdF UPOL   https://www.pdf.upol.cz/o-fakulte/fakultni-organy/

E-mail: Jirkamenik@gmail.com, jiri.kamenik01@upol.cz
Číslo dveří: Purkrabská, 2.18, kancelář 4.20

Vědecko-výzkumné zaměření:

Koncept praxe založené na důkazech a jeho aplikace do pedagogiky a uměleckých terapií.

Palacky University Center for Evidence-Based Education & Arts Therapies: https://www.evidencebasedolomouc.upol.cz/

Problematika vzdělávání osob s poruchou autistického spektra, pozice osoby s PAS v kolektivu třídy ZŠ a metody vedoucí k jejímu úspěšnému začlenění

Projektová a grantová činnost:

“Výzkum inkluze u jedinců se speciálními potřebami”. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2019. Registrační číslo projektu: IGA_PdF_2019_024. 

DIGI II: Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (OP VVV): člen řešitelského týmu

Vzdělání:

2019- současnost doktorský studijní program Speciální pedagogika

2017-2019 Univerzita Palackého, studijní program Speciální pedagogika-poradenství (navazující magisterské vzdělávání)

2015-2018 Ostravská univerzita, studijní program Učitelství pro střední školy, obor český jazyk a pedagogika (navazující magisterské vzdělávání)

2013-2016 Ostravská univerzita, studijní program Speciální pedagogika (bakalářské vzdělávání)

2012-2015 Ostravská univerzita, studijní program Specializace v pedagogice, obor český jazyk a pedagogika (bakalářské vzdělávání)

Kurzy, semináře a konference:      

2021 Kurz “Oživení kariérového poradenství prostřednictvím karet”

2021 Konference Dítě v pěstounské péči a trauma

2021 Kurz “malých” projektivních metod pro děti

2020 VIII. Olomoucké speciálněpedagogické dny 

2020 JBI Comprehensive Systematic Review Training Program

2020 Kurz středního a vyššího stupně Autogenního tréninku

2019 Kurz základního stupně Autogenního tréninku

2019 Účast na konferenci “Klece autismus nevyřeší”

2018 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (prezentace posteru, Scaffolding)

2018 Mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2018

2018 přednáška a workshop „Důležitost budování vztahů ve třídách“ (Loek Schoenmakers, PhD.)

2018 odborný seminář „Spolupráce učitelů, speciálních pedagogů a rodičů na diagnostice a podpoře žáků s poruchami chování a emocí“

2016 Krizová intervence (20 vyučovacích hodin, akreditace MŠMT ČR)

2016 Využití metody focusingu v pomáhajících profesích (16 vyučovacích hodin, akreditace MŠMT ČR)

2016 Účast na konferenci „Dětství s autismem“

2015 Účast na konferenci „Možnost využití terapeutických přístupů v péči o osoby s autismem“

2012 Kurz muzikoterapie (6 vyučovacích hodin, metodický seminář)

Napsat komentář