Mgr. et Mgr. Jiří Kameník

Fukce/pozice:

Doktorand, externí pracovník DDM Litovel

E-mail: Jirkamenik@gmail.com, jiri.kamenik01@upol.cz
Číslo dveří (office): Žižkovo nám., 5, kancelář 4.20

Vědecko-výzkumné zaměření:

  • Nástroje a možnosti sebepoznání u žáků a studentů v kontextu výuky
  • Poradenské a terapeutické nástroje při práci s dětským klientem
  • Koncept praxe založené na důkazech a jeho aplikace do pedagogiky a uměleckých terapií (Palacky University Center for Evidence-Based Education & Arts Therapies: https://www.evidencebasedolomouc.upol.cz/)

Projektová a grantová činnost:

“Výzkum inkluze u jedinců se speciálními potřebami”. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2019. Registrační číslo projektu: IGA_PdF_2019_024. 

DIGI II: Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (OP VVV): člen řešitelského týmu

Evidence synthesis in special education and arts therapies

Vzdělání:

2019- současnost doktorský studijní program Speciální pedagogika

2017-2019 Univerzita Palackého, studijní program Speciální pedagogika-poradenství (navazující magisterské vzdělávání)

2015-2018 Ostravská univerzita, studijní program Učitelství pro střední školy, obor český jazyk a pedagogika (navazující magisterské vzdělávání)

2013-2016 Ostravská univerzita, studijní program Speciální pedagogika (bakalářské vzdělávání)

2012-2015 Ostravská univerzita, studijní program Specializace v pedagogice, obor český jazyk a pedagogika (bakalářské vzdělávání)

Kurzy, workshopy:      

2022 Základní krizová intervence (Remedium, 56 hodin)

2022 Školící a výcvikový kurz BSID – Vývojové škály Bayleyové

2022 Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby (Inštitút Rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby)

2022 Focus Box – projekt komunikačně-diagnostických nástrojů pro vedení rozhovorů s dětmi (6 – 13 let).

2022 Sandtray – terapie hrou v pískovišti (úvod do metody, obraz rodiny, osobní zdroje, práce s párem a se skupinou)

2022 Kurz práce s dětskou kresbou (kresba rodiny a začarované rodiny, kresby postavy (vývojový i projektivní test), stromu a volná kresba, Mgr. Zdeněk Altman)

2022 KIDS‘ SKILLS – na řešení orientovaná práce s dětmi, rodiči a komunitou

2021 Kurz „Oživení kariérového poradenství prostřednictvím karet“

2021 Kurz „malých“ projektivních metod pro děti (Mgr. Zdeněk Altman)

2020 JBI Comprehensive Systematic Review Training Program

2020 Kurz středního a vyššího stupně Autogenního tréninku

2019 Kurz základního stupně Autogenního tréninku

2018 přednáška a workshop „Důležitost budování vztahů ve třídách“ (Loek Schoenmakers, PhD.)

2017 sebezkušenostní část výcviku Integrované psychoterapie

2016 Krizová intervence (20 vyučovacích hodin, akreditace MŠMT ČR)

2016 Využití metody focusingu v pomáhajících profesích (16 vyučovacích hodin, akreditace MŠMT ČR)

2012 Kurz muzikoterapie (6 vyučovacích hodin, metodický seminář)

Konference, odborné semináře

2022 IX. Olomoucké speciálněpedagogické dny – Speciální pedagog v online světě

2021 Konference „Dítě v pěstounské péči a trauma“

2020 VIII. Olomoucké speciálněpedagogické dny 

2019 Účast na konferenci „Klece autismus nevyřeší“

2018 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (prezentace posteru, Scaffolding)

2018 Mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2018

2018 odborný seminář „Spolupráce učitelů, speciálních pedagogů a rodičů na diagnostice a podpoře žáků s poruchami chování a emocí“

2016 Účast na konferenci „Dětství s autismem“

2015 Účast na konferenci „Možnost využití terapeutických přístupů v péči o osoby s autismem“

Napsat komentář