Mgr. Lucie Flekačová

Funkce: interní doktorand

Číslo dveří: ZI-5.08 (5. patro)

E-mail: 

  • flekacova.l@seznam.cz
  • lucie.flekacova01@upol.cz

Telefon: +420 585 635 305

Konzultační hodiny: na základě předchozí e-mailové či osobní domluvy

Vědecko-výzkumné zaměření:

  • Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením
  • Kvalita života u osob se zrakovým postižením
  • Speciálněpedagogická gerontagogika se zaměřením na aktivizační činnosti u osob se zrakovým postižením

Konference:

10/2018: XIII. ročník konference Vysokoškolské studium bez bariér (Liberec) – „Zkušenosti se studenty se zrakovým postižením na vysoké škole“; Technická univerzita v Liberci.

Projektová a grantová činnost:

2018

Účast na řešení projektu „Výzkum inkluze žáků a studentů se speciálními potřebami“ IGA_PdF_2018_014

Publikační činnost:

2017

FLEKAČOVÁ, L. (2017) „Recenze: VETEŠKA, J. (2017). Gerontagogika: psychologicko-andragogická specifika edukace a aktivizace seniorů. 2. doplněné a rozšířené vydání. Praha: Česká andragogická společnost.“ Andragogika. 2017, roč. 11, č. 3-4. ISSN 1211-6378. (recenze)

Vzdělávací kurzy:

11/2017 – 2/2018 Adaptace textů a studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením, Olomouc

3/2018 – 5/2018 Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením, Olomouc