Mgr. Lucie Hrbáčová

e-mail: lucie.hrbacova01@upol.cz, lucik.hrbacova@gmail.com

telefon: +420 605 005 227, 585 635 345

číslo dveří: ZI. 4.35 (pracovna je za dveřmi 4.34)

konzultační hodiny: dle předchozí emailové/telefonické domluvy

odborné zaměření: osoby s poruchou sexuální identifikace, děti s vícenásobným postižením

publikační činnost:

  • Remešová, Z., Hrbáčová, L. Lidé s postižením ve výtvarném umění od historie po současnost. In: Reflexie vývoja a trendy rozvoja špeciálnej pedagogiky na slovensku v medzinárodných kontextoch. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016, 338 – 351. ISBN 978-80-89726-79-0.
  • Student work placement in Build on Belief, a unique organization in London- Houšková, Růžička, Hrbáčová, Sampey- Jornal of Exceptional People (vol. 1- 2017, Number 10), ISSN 1805-4978
  • LUDÍKOVÁ, L.  a kol. (Ludíková, L.; Kantor, J.; Maštalíř, J.; Růžičková, V.; Drlíčková, S.; Hrbáčová, L.; Kabelková, K.; Petrová, N.; Remešová, Z.; Těthalová, L.) Problematika kvality života osob se speciálními potřebami. Olomouc: VUP, 2017. ISBN 978-80-244-5270-8.

projektová a grantová činnost:

  • IGA_PdF_2017_013 s názvem: „Kvalita života osob se speciálními potřebami v aktuálním výzkumném kontextu“ (2017)

další aktivity:

2015 – odborná stáž v organizaci Build on Belief, Londýn

2017 – absolvování základního kurzu Bazální stimulace

2018 – plánovaný kurz Snoezelen