Mgr. Lucie Nohová (roz. Václavíková)

Funkce: doktorand

Aktuálně na rodičovské dovolené.

Bývalá členka a aktivní podporovatelka studentské organizace Asociace studentů speciální pedagogiky (ASSP).

Podílí se na správě webu: Logopedie-upol (webnode.cz).

Číslo dveří: ZI – 5. patro, 5.07

Kontakt: lucie.nohova01@upol.cz

Konzultace: dle předchozí domluvy online formou

Vědecko-výzkumné zaměření:

logopedie

  • problematika neurogenních poruch komunikace
  • narušení porozumění mluvené řeči
  • problematika vývojových artikulačních poruch a fonologických poruch
  • diagnostika a tvorba diagnostických nástrojů pro osoby s narušenou komunikační schopností

surdopedie

  • problematika kochleárních implantátů

Vědecká a publikační činnost

Aktivní vystoupení na konferencích

9/2021 Význam hodnocení srozumitelnosti řeči v kontextu včasné diagnostiky narušené komunikační schopnosti. Pražský logopedický den 2021, Praha (přednáška), spoluautor: M. Ptáčková, K. Vitásková (v přípravě)

8/2021 Využití Testu porozumění větám v klinické praxi: případové studie. XXVIII. konference AKL ČR (virtuální přednáška), spoluautor: P. Klusáčková, K. Vitásková (v přípravě)

7/2021 Speech intelligibility in preschool children measured by Czech version of Intelligibility in Context Scale. EDULEARN21 (virtuální prezentace), spoluautor: M. Ptáčková, E. Šlesingrová, K. Vitásková

02/2021 Porozumění mluvené řeči u osob s afázií, PhD Existence 2021, Olomouc (přednáška), spoluautor: K. Vitásková, P. Klusáčková

09/2020 Kognitivní a lingvistické deficity u osob s roztroušenou sklerózou, VIII. Olomoucké speciálněpedagogické dny, XXI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, VIII. Konference mladých vědeckých pracovníků, Olomouc (online přednáška), spoluautor: K. Vitásková

02/2020 Hodnocení srozumitelnosti řeči u dětí s narušením foneticko-fonologické jazykové roviny – preliminární studie, PhD Existence 2020, Olomouc (přednáška), spoluautor: E. Švecová

11/2019 Afaziologický screeningový test (ASTcz), XXVII. Celostátní konference AKL ČR, Seč (přednáška), spoluautor: J. Kaulfuss

10/2019 Test porozumění větám: česká verze s normami, Neurogénne poruchy komunikácie (XIII. Medzinárodné afaziologické sympózium), Bratislava (přednáška), spoluautor: K. Vitásková

10/2019 Ověření psychometrických vlastností české verze Aphasie-Schnell-Test, Neurogénne poruchy komunikácie (XIII. Medzinárodné afaziologické sympózium), Bratislava (přednáška), spoluautor: J. Kaulfuss

03/2019 Hodnocení srozumitelnosti řeči u dětí, VII. Olomoucké speciálněpedagogické dny, XX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, VII. Konference mladých vědeckých pracovníků, Olomouc (přednáška), spoluautor: E. Švecová

03/2019 Test porozumění větám: tvorba normativních hodnot, VII. Olomoucké speciálněpedagogické dny, XX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, VII. Konference mladých vědeckých pracovníků, Olomouc (přednáška), spoluautor: K. Vitásková

01/2019 Hodnocení poruch porozumění řeči prostřednictvím Testu porozumění větám, PhD Existence 2019, Olomouc (poster)

10/2018 Možnosti detekce poruch porozumění mluvené řeči prostřednictvím adaptace diagnostického nástroje, XVI. medzinárodná logopedická konferencia SAL, Hotel Atrium High Tatras, Nový Smokovec (přednáška)

3/2018 Možnosti detekce poruch percepce řeči u osob s neurogenními poruchami komunikace, VI. Olomoucké speciálněpedagogické dny, XIX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, VI. Konference mladých vědeckých pracovníků, Olomouc (přednáška), spoluautor: K. Vitásková

3/2018 Problematika afázie u bilingvních osob, VI. Olomoucké speciálněpedagogické dny, XIX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, Olomouc (poster)

5/2017 Problematika afázie u bilingvních osob, XII. konference-neurogenní poruchy komunikace dospělých, Brno (přednáška), spoluautor: K. Vitásková, M. Košťálová

Publikační činnost

V přípravě též dlouho očekávaná česká verze Testu porozumění větám!
NOHOVÁ, L., VITÁSKOVÁ, K., KRŠKOVÁ, M., MARKOVÁ, J., CSÉFALVAY, Z. (v přípravě). Test porozumění větám (TPVcz): Metodická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

NOHOVÁ, L., VITÁSKOVÁ, K. (submitted). Test porozumění větám – česká verze s normami pro dospělou populaci. Listy klinické logopedie [online].

NOHOVÁ, L., KAULFUSS, J. (submitted). Tschechische Version des Aphasie Schnell Tests – Standards für die tschechische Bevölkerung. Aphasie und verwandte Gebiete.

NOHOVÁ, L., PTÁČKOVÁ, M., ŠLESINGROVÁ, E., VITÁSKOVÁ, K. Speech intelligibility in preschool children measured by Czech version of Intelligibility in Context Scale. EDULEARN21 Proceedings. ISBN 978-84-09-31267-2. Dostupné z: doi.org/10.21125/edulearn.2021.

NOHOVÁ, L. (2021). „Recenze: HRDLIČKA, M. (2020) Mýty a fakta o autismu. Praha: Portál. Listy klinické logopedie [online]. 2021, roč. 5, č. 1, s. 62-63. Dostupné z: https://casopis.aklcr.cz/pdfs/lkl/2021/01/11.pdf.

NOHOVÁ, L., PTÁČKOVÁ, M., ŠLESINGROVÁ, E. (2020). Hodnocení srozumitelnosti řeči prostřednictvím Škály hodnotící srozumitelnost řeči v kontextu. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Vybrané otázky logopedického výzkumu ve vývojovém náhledu. (Výzkum poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, řeči a orofaciálních funkcí v kontextu moderní logopedické diagnostiky a terapie). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-84-09-14755-7.

NOHOVÁ, L., VITÁSKOVÁ, K. (2020). Porozumění mluvené řeči u osob s vybranými poruchami komunikace: preliminární studie. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Vybrané otázky logopedického výzkumu ve vývojovém náhledu. (Výzkum poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, řeči a orofaciálních funkcí v kontextu moderní logopedické diagnostiky a terapie). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. s 90-105. ISBN 978-84-09-14755-7.

NOHOVÁ, L., ČEFELÍNOVÁ, J. (2020). Logopedická diagnostika dospělých kandidátů a uživatelů kochleárních implantátů. Listy klinické logopedie [online], 2020, roč. 4, č. 2, s. 16-29. ISSN 2570-6179. Dostupné z: DOI: 10.36833/lkl.2020.032.

NOHOVÁ, L. (2020). Raný rozvoj jazyka a komunikace pohledem klinického logopeda. „Recenze: ČERVENKOVÁ, B. (2019). Rozvoj komunikačních a jazykových schopností: u dětí od narození do tří let věku. Praha: Grada.“ Naše řeč [online]. 2020, roč. 103, č. 4, s. 376-380.  Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=8593.

VÁCLAVÍKOVÁ, L., VITÁSKOVÁ, K. (2019). Test porozumění větám: tvorba normativních hodnot. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a odchylek orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019. ISBN 978-80-244-5646-1.

VÁCLAVÍKOVÁ, L., KAULFUSS, J., VITÁSKOVÁ, K. (2019). Afaziologický screeningový test: preliminární studie. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a odchylek orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019. ISBN 978-80-244-5646-1.

VÁCLAVÍKOVÁ, L., ŠVECOVÁ, E., VITÁSKOVÁ, K. (2019). Hodnocení srozumitelnosti řeči u dětí předškolního věku: preliminární studie. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a odchylek orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019. ISBN 978-80-244-5646-1.

VÁCLAVÍKOVÁ, L., KAULFUSS, J. (2019). Afaziologický screeningový test – ASTcz (česká verze Aphasie Schnell Test). Logopedia Silesiana [online], 2019, č. 8, s. 236-241. ISSN 2391-4297. Dostupné z: doi: 10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.11.

VÁCLAVÍKOVÁ, L., VITÁSKOVÁ, K. (2019). Přehled vybraných nově vytvořených a adaptovaných diagnostických nástrojů pro osoby s narušenou komunikační schopností. Listy klinické logopedie [online], 2019, č. 2, s. 99-103. ISSN 2570-6179. Dostupné z: doi: 10.36833/lkl.2019.034.

VÁCLAVÍKOVÁ, L. (2019). Hodnocení poruch porozumění řeči prostřednictvím Testu porozumění větám. In: MAIEROVÁ, E., VIKTOROVÁ, L., DOLEJŠ, M., DOMINIK, T. (Eds.). PHD EXISTENCE 2019 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019, s. 61-66. ISBN 978-80-244-5544-0. Dostupné z: https://psych.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/katedry/pch/verejnosti/konference/2019_konecna__1_.pdf.

MIRONOVA TABACHOVÁ, J., VÁCLAVÍKOVÁ, L. , VITÁSKOVÁ, K. (2018). Hodnocení oromotorických schopností u jedinců s myofunkční poruchou pomocí elektromagnetické artikulografie. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Komunikační, jazykové a orofaciální procesy v logopedii. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. ISBN 978-80-244-5466-5.

VÁCLAVÍKOVÁ, L., VITÁSKOVÁ, K. (2018). Detekce poruch dílčích funkcí u osob s neurogenními poruchami komunikace. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Komunikační, jazykové a orofaciální procesy v logopedii. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. ISBN 978-80-244-5466-5.

VÁCLAVÍKOVÁ, L. (2018). Diagnostika percepce mluvené řeči u osob s neurogenními poruchami komunikace. E-pedagogium [online], 2018, č. 3, s. 14-20 [cit. 2018-12-05]. ISSN 1213-7499. Dostupné z: https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/ePedagogium/e-Pedagogium_3-2018online.pdf.

VÁCLAVÍKOVÁ, L. (2018) „Recenze: DLOUHÁ, O. a kol. (2017). Poruchy vývoje řeči. Praha: Galén.“ E-pedagogium [online], 2018, č. 1, s. 115-117. ISSN 1213-7499. Dostupné z: https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/ePedagogium/e-Pedagogium_1-2018online.pdf.

VÁCLAVÍKOVÁ, L. (2018). Jazyková kompetence osob s bilingvní afázií. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Výzkum poruch a odchylek komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. ISBN 978-80-244-5288-3.

VÁCLAVÍKOVÁ, Lucie. (2017). Problematika afázie u bilingvních osob. (Diplomová práce). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta.

Projektová a grantová činnost

2021

Výzkum specifických determinantů a mechanismů poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, kognice a orofaciálních procesů z logopedického a speciálněpedagogického hlediska. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2021/2022. IGA_PdF_2021_030. Spoluřešitel.

2020

Výzkum poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, řeči a orofaciálních funkcí v kontextu moderní logopedické diagnostiky a terapie. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2020/2021. IGA_PdF_2020_036. Spoluřešitel.

2019

Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a odchylek orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie s využitím kvalitativních, kvantitativních a experimentálních metod. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2019/2020. IGA_PdF_2019_026. Spoluřešitel.

2018

Pilotní studie: Experimentální využití elektromagnetické artikulografie (AG501) ve výzkumu osob s myofunkční poruchou. Grantový fond děkanky pro mladé vědecké pracovníky Pedagogické fakulty UP. Spoluřešitel.

Výzkum vybraných parametrů komunikace, jazyka a orofaciálních procesů z logopedického hlediska. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2018/2019. IGA_PdF_2018_024. Spoluřešitel.

Vybrané stáže a praxe

10/2018 – 2020 spolupráce s Carpe diem Bohemia, s.r.o., Centrum řeči a komunikace, logoped

9/2018 – doposud spolupráce s: CEREBRUM – Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z. s., logoped

8/2018 – 11/2019 spolupráce s: Klub afázie, z. s., logoped

8/2017 – 8/2018 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, logoped; doposud navázána spolupráce v oblasti výzkumných aktivit (problematika neurogenních poruch komunikace, kochleárních implantátů)

9/2016 – 11/2016 Sichuan Normal University, Chengdu, Čína

9/2015 – 1/2016 Thomas More Antwerpen, Department of Speech and Language Therapy and Audiology, Belgie

2/2015 – 6/2015 Charita Olomouc, Školička Khamoro – prevence poruch komunikace u dětí předškolního věku

2013 – 2019 spolupráce se Společností pro mukopolysacharidózu, osobní asistence

Vzdělávací kurzy a semináře

2/2019 Yakna, Kognitivní rehabilitace v ošetřovatelské praxi, Ostrava

1/2018 Univerzita Karlova, Trénink jazykových schopností podle Elkonina-předgrafémová a grafémová etapa, akreditovaný kurz, Praha

11/2017 Cochlear Academy, kurz (Re)habilitation Expert Skills, Mechelen, Belgie

8/2016 Institut bazální stimulace®, základní kurz Bazální stimulace, Olomouc