Mgr. Lucie Václavíková

Funkce: interní doktorand

Členka Asociace studentů speciální pedagogiky (ASSP) – obracejte se v případě zájmu o vstup do ASSP či návrhů na pořádání akcí. Více informací najdete na stránkách uss.upol.cz v záložce Asociace studentů speciální pedagogiky v pravé části webu.

Číslo dveří: ZI – 5. patro, 5.07

Kontakt: lucie.vaclavikova03@upol.cz, l.vaclavikova92@gmail.com

Konzultace: dle domluvy

Vědecko-výzkumné zaměření: logopedie – neurogenní poruchy komunikace, bilingvismus

Vědecká a publikační činnost

Aktivní vystoupení na konferencích

3/2018 Možnosti detekce poruch percepce řeči u osob s neurogenními poruchami komunikace, VI. Olomoucké speciálněpedagogické dny, XIX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, VI. Konference mladých vědeckých pracovníků, Olomouc (přednáška)

3/2018 Problematika afázie u bilingvních osob, VI. Olomoucké speciálněpedagogické dny, XIX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, Olomouc (poster)

5/2017 Problematika afázie u bilingvních osob, XII. konference-neurogenní poruchy komunikace dospělých, Brno (přednáška)

Publikace

VÁCLAVÍKOVÁ, L. (2018) „Recenze: DLOUHÁ, O. a kol. (2017). Poruchy vývoje řeči. Praha: Galén.“ E-pedagogium, 2018, č. 1. ISSN 1213-7499. Dostupné z: https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/ePedagogium/e-Pedagogium_1-2018online.pdf. (recenze)

VÁCLAVÍKOVÁ, L. (2018). Jazyková kompetence osob s bilingvní afázií. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Výzkum poruch a odchylek komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. ISBN 978-80-244-5288-3.

VÁCLAVÍKOVÁ, Lucie. (2017). Problematika afázie u bilingvních osob. (Diplomová práce). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta.

Projektová a grantová činnost

2018

Pilotní studie: Experimentální využití elektromagnetické artikulografie (AG501) ve výzkumu osob s myofunkční poruchou. Grantový fond děkanky pro mladé vědecké pracovníky Pedagogické fakulty UP. Spoluřešitel.

Výzkum vybraných parametrů komunikace, jazyka a orofaciálních procesů z logopedického hlediska. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2018/2019. IGA_PdF_2018_024. Spoluřešitel.

Vybrané stáže a praxe

8/2017 – doposud Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – logoped

9/2016 – 11/2016 Sichuan Normal University, Chengdu, Čína

9/2015 – 1/2016 Thomas More Antwerpen, Department of Speech and Language Therapy and Audiology, Belgie

2/2015 – 6/2015 Charita Olomouc, Školička Khamoro – prevence poruch komunikace u dětí předškolního věku

2013 – doposud Společnost pro mukopolysacharidózu

Vzdělávací kurzy a semináře

1/2018 Trénink jazykových schopností podle Elkonina-předgrafémová a grafémová etapa, akreditovaný kurz, Praha

11/2017 Cochlear Academy, kurz (Re)habilitation Expert Skills, Belgie

8/2016 Institut bazální stimulace®, základní kurz Bazální stimulace, Olomouc