Mgr. Lucie Václavíková

Funkce: doktorand

Členka Asociace studentů speciální pedagogiky (ASSP) – obracejte se v případě zájmu o vstup do ASSP či návrhů na pořádání akcí.

Číslo dveří: ZI – 5. patro, 5.07

Kontakt: lucie.vaclavikova03@upol.cz, l.vaclavikova92@gmail.com

Konzultace: dle domluvy

Vědecko-výzkumné zaměření: logopedie – neurogenní poruchy komunikace, diagnostické nástroje, bilingvismus

Informace pro studenty
Seznam předmětů letní semestr 2017/2018
  • USS/LLP2 – Logopedické praktikum 2 (seminář)
Seznam předmětů zimní semestr 2018/2019
  • USS/LGO1 – Logopedie 1 (cvičení)
  • USS/LSR2 – Surdopedie 2 (cvičení)

Vědecká a publikační činnost

Aktivní vystoupení na konferencích

10/2018 Možnosti detekce poruch porozumění mluvené řeči prostřednictvím adaptace diagnostického nástroje, XVI. medzinárodná logopedická konferencia SAL, Hotel Atrium High Tatras, Nový Smokovec

3/2018 Možnosti detekce poruch percepce řeči u osob s neurogenními poruchami komunikace, VI. Olomoucké speciálněpedagogické dny, XIX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, VI. Konference mladých vědeckých pracovníků, Olomouc (přednáška)

3/2018 Problematika afázie u bilingvních osob, VI. Olomoucké speciálněpedagogické dny, XIX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, Olomouc (poster)

5/2017 Problematika afázie u bilingvních osob, XII. konference-neurogenní poruchy komunikace dospělých, Brno (přednáška)

Vybraná pasivní účast na konferencích

září/2018 1. Česká konference neurokognitivní rehabilitace, Ostrava

září/2018 V. Moravskoslezský logopedický den, FN Ostrava

květen/2018 1. Česká konference dětské psychologie, Praha

březen/2013, březen/2014, březen/2016 I., II., IV. Olomoucké speciálněpedagogické dny, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Publikační činnost
VÁCLAVÍKOVÁ, L. (2018). Diagnostika percepce mluvené řeči u osob s neurogenními poruchami komunikace. E-pedagogium [online], 2018, č. 3, s. 14-20 [cit. 2018-12-05]. ISSN 1213-7499. Dostupné z: https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/ePedagogium/e-Pedagogium_3-2018online.pdf.
VÁCLAVÍKOVÁ, L. (2018) „Recenze: DLOUHÁ, O. a kol. (2017). Poruchy vývoje řeči. Praha: Galén.“ E-pedagogium [online], 2018, č. 1, s. 115-117. ISSN 1213-7499. Dostupné z: https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/ePedagogium/e-Pedagogium_1-2018online.pdf.
VÁCLAVÍKOVÁ, L. (2018). Jazyková kompetence osob s bilingvní afázií. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Výzkum poruch a odchylek komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. ISBN 978-80-244-5288-3.
VÁCLAVÍKOVÁ, Lucie. (2017). Problematika afázie u bilingvních osob. (Diplomová práce). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta.

Projektová a grantová činnost

2018

Pilotní studie: Experimentální využití elektromagnetické artikulografie (AG501) ve výzkumu osob s myofunkční poruchou. Grantový fond děkanky pro mladé vědecké pracovníky Pedagogické fakulty UP. Spoluřešitel.

Výzkum vybraných parametrů komunikace, jazyka a orofaciálních procesů z logopedického hlediska. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2018/2019. IGA_PdF_2018_024. Spoluřešitel.

Vybrané stáže a praxe

10/2018 – doposud spolupráce s Carpe diem Bohemia, s.r.o., Centrum řeči a komunikace

9/2018 – doposud spolupráce s: CEREBRUM – Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z. s. – poradce následné péče

8/2018 – doposud spolupráce s: Klub afázie, z. s.

8/2017 – 8/2018 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – logoped

9/2016 – 11/2016 Sichuan Normal University, Chengdu, Čína

9/2015 – 1/2016 Thomas More Antwerpen, Department of Speech and Language Therapy and Audiology, Belgie

2/2015 – 6/2015 Charita Olomouc, Školička Khamoro – prevence poruch komunikace u dětí předškolního věku

2013 – doposud spolupráce s: Společnost pro mukopolysacharidózu

Vzdělávací kurzy a semináře

1/2018 Univerzita Karlova, Trénink jazykových schopností podle Elkonina-předgrafémová a grafémová etapa, akreditovaný kurz, Praha

11/2017 Cochlear Academy, kurz (Re)habilitation Expert Skills, Mechelen, Belgie

8/2016 Institut bazální stimulace®, základní kurz Bazální stimulace, Olomouc