Mgr. Michaela Tichá

 • e- mail: misak.ticha@seznam.cz, michaela.ticha01@upol.cz
 • telefon: +420 775 260 343
 • číslo dveří: 3.47 (2. patro)
 • konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Odborné zaměření:

 • Speciální pedagogika osob s tělesným postižením,
 • Dětská paliativní péče
 • Poradenství rodinám dětí s DMO

Vzdělávací aktivity:

2018

 • září – prosinec 2018 Prednášky pre študentov – Detská domáca paliatívna starostlivosť v praxi (Plamienok n.o. Bratislava)
 • Kurz ICPCN Úvod do dětské paliativní péče
 • Kurz Péče o rodiče po perinatální ztrátě (Dlouhá cesta)
 • Doprovázení umírajících, jejich rodin a pozůstalých (Jabok)

2017

 • Možnosti návazné paliativní péče v domácím prostředí (Cesta domů)
 • Multioborovosť prístupou v starostlivosti o jedincov s neviliečiteľným ochorením (vědecký seminář SR)

 

Účast na konferencích: 

2017 – 2018

 • Horizonty 2018 Mezinárodní kolaborativní dialogické sympózium (aktivní účast)
 • Česká společnost paliativní medicíny ČSL JEP Spolu až do konce (pasivní účast)
 • FZS Univerzita Pardubice V. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy, Mezioborovost  v péči o pacienta (pasivní účast)
 • Česká společnost paliativní medicíny ČSL JEP Třetí konference dětské paliativní péče (pasivní účast)

Zajímavé odkazy:

 • www.plamienok.sk
 • www.mirekpiskac.cz
 • www.prazdnakolebka.cz
 • www.cestadomu.cz
 • www.narativ.cz
 • www.centrumdys.sk