Mgr. Tereza Zahradníková (Houšková)

Funkce na USS: doktorandka

Vědecko-výzkumné zaměření:

 • Terapie divočinou (Wilderness therapy)
 • Rizikové chování
 • Dramaterapie

E-mail:  houskovat@seznam.cz, tereza.houskova01@upol.cz

Telefon: +420 728 633 761

Konzultační hodiny: Dle předešlé domluvy

Publikační činnost: 

 • Houšková, T., Růžička, M., Hrbáčová, L., Sampey, T. (2017) Student work placement in Build on Belief, a unique organization in London, Jornal of Exceptional People, vol. 1, No. 10,  s. 73- 80. ISSN 1805-4978
 • Houšková, T. (2017) Wilderness therapy jako prostředek k sobě samému: Potenciál pro práci s rizikovou mládeží, Sborník odborných příspěvků z PhD existence 2017 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, s. 313- 322. ISBN 978-80-244-5174-9
 • Houšková, T. (2019) Aggressive child? Systemic solution to problem behaviour, Journal of Exceptional People, 2019, vol. 1. No. 14, ISSN 1805-4978 (recenze)
 • Houšková, T. (2019) ADHD a ADD v dospívání, Dozrávání a překonávání krizí, Speciální pedagogika, vol. 1. No. 29  ISSN 1211-2720 (recenze)
 • Houšková, T. (2019) Když už na ničem nezáleží, Rádce pro dospívající s depresí a poruchami nálady, Journal of Exceptional People, vol. 2. No. 15,  ISSN 1805-4978 (recenze)
 • Houšková, T. (2020) Wilderness Therapy neboli Terapie divočinou, Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích: Aktuální otázky speciální pedagogiky v poradenství i v edukační praxi, vol. 2. No 1 ISSN 2570-7612
 • Houšková, T., Růžička M. Terapie divočinou (Wilderness Therapy) in Kuržíková, L.  Oborová didaktika uměleckých disciplín v inkluzivním vzdělávání, 2020, ISBN 978-80-244-5665-2 (kapitola v knize)

Konference:

 • Konference PhD existence 2017 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: „Psychologie v době internetu“ – Příspěvek: Houšková, T. Widerness therapy jako krok k sobě samotnému 30-31. 1. 2017 v Olomouci.
 • V. Konference mladých vědeckých pracovníků: „Perspektivy společného vzdělávání“ Příspěvek: Houšková, T. Jak může být příroda terapeutická: Wilderness therapy a její potenciál ve speciální pedagogice 14-15. 3. 2017 v Olomouci.
 • The TRAIL / ÖSVÉNY 2017. Experiential Learning Conference „ Buldign Bridges“ Workshop: Houšková, T. Deep in the forest, deep in the soul, deep in the role 23th June – 26th June 2017 at Walden, Dobogókő, Maďarsko.
 • VII. Mezinárodní teatroterapeutická konference „Využití divadelních technik v práci s lidmi se specifickými potřebami“ Příspěvek: Houšková, T. Propojení dramaterapie v prostředí přírody 8.11.2017 v Olomouci.
 • PhD existence 2017, Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: „Psychologie v době internetu“  Příspěvek: Houšková, T. Widerness therapy jako krok k sobě samotnému 30-31. 1. 2017 v Olomouci.
 • VIII. Mezinárodní teatroterapeutická konference „Využití divadelních technik pro všechny“ Příspěvek: Houšková, T. Pojďme vzít do hry přírodu a workshop: Pojďme vzít do hry přírodu, 31.10.2018 v Olomouci.
 • 9th International Moutain and Outdoor Sports Conference, Příspěvek: Houšková, T. Štřípek, J.  Project on Wildereness therapy in the Czech Republic and Poland. Worskop: Houšková, T. Švecová, J.  Connection with Nature= Connection with ourselves, 21- 24 listopadu, 2018 v Praze.
 • VII. Konference mladých vědeckých pracovníků: „Speciální pedagogika a její přínos ve společnosti“ Příspěvek: Houšková, T. Taje a rozdíly ve výsledcích kvantitativně – kvalitativní studie Aneb: Člověk je vrtošivý tvor, 19.-20. 3. 2019 v Olomouci.
 • VIII. Konference mladých vědeckých pracovníků. Příspěvek: Zahradníková, T.  Vliv Terapie divočinou na vnímání sebeobrazu u dospívajícího člověka s rizikovým chováním. 13-14.10. 2020 on-line konference.
 • Mezinárodní vědecká konference „Pohyb a prožitek v multioborovém pojetí“ Příspěvek: Zahradníková, T. Ne-rozdíly mezi dospívajícími s rizikovým chováním a dospělými účastníky 8-mi denních výjezdu v rámci konceptu Terapie divočinou. 5.1.2020 on-line konference.