Mgr. Tereza Klvaňová

Funkce: interní doktorand

E-mail: tereza.klvanova01@upol.cz, terkaklvanova@seznam.cz

Číslo dveří: ZI-5.83 (5. patro)

Konzultační hodiny: na základě předchozí emailové domluvy


Vědecko-výzkumné zaměření:

Psychopedická, somatopedická andragogika; problematika (do)provázení umírajících a pozůstalých osob s mentálním postižením; intimita/sexualita osob v hospicové péči

Vzdělání:

09/2015 – 09/2017 Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta: Speciální pedagogika (Mgr.)

09/2012 – 06/2015 Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta: Speciálněpedagogická andragogika (Bc.)

Pracovní zkušenosti, praxe apod.:

  • SPOLU Olomouc – osobní asistentka na táboře pro osoby s mentálním postižením (2013)
  • Charitní pečovatelská služba Rožnov pod Radhoštěm – pracovník přímé péče (05/2015 – 05/2016)

Projekty – Aktivní účast v projektu “Umět a vědět více” – asistentka pedagoga při výuce počítačového kurzu (2010 – 2011), Rožnov pod Radhoštěm

Kurzy – Základy první pomoci ČČK (2016), Rozšiřující výtvarná výchova se zaměřením na speciální pedagogiku (2014), Univerzita Palackého Olomouc

Nápomoc při dobročinných akcích – ADRA brigáda (nápomoc v domově pro seniory Podlesí, Azylovém domě pro matky s dětmi ve Valašském Meziříčí a dřívějším Kojeneckém ústavu ve Valašském Meziříčí) (2012), Sbírka Bílá pastelka – Tyfloservis o.p.s. (2016), Štafeta na vozíku (2016), Den s handicapem (2016), Sbírka zasukovaná tkanička (2016) – Trend vozíčkářů Olomouc, Národní potravinová sbírka (2016, 2017)

Praxe v rámci studia – denní stacionář – Radost Rožnov pod Radhoštěm, domov pro seniory – Rožnov pod Radhoštěm, sociálně terapeutické dílny – Kamarád Rožnov pod Radhoštěm, sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním – Iskérka Rožnov pod Radhoštěm, sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním – Amika Valašské Meziříčí, domov pro osoby se zdravotním postižením – Zašová, sociální rehabilitace a odborné sociální poradenství – InternetPoradna Olomouc, Speciálně pedagogické centrum při MŠ a ZŠ F. Vančury – Kroměříž, Valašské Meziříčí, domov se zvláštním režimem – Diakonie ČCE – hospic CITADELA Valašské Meziříčí, centrum sociálních služeb – Tloskov Neveklov (stáž)

Vybrané konference:

11/2017: Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů – „Začínající učitel v měnící se společnosti“; Pedagogická fakulta UP Olomouc (prezentované téma: Problematika odborné kvalifikace osob vykonávajících canisterapii)

Publikační činnost:

KLVAŇOVÁ, Tereza. Návrhy doporučení pro canisterapeutickou praxi u klientely s mentálním postižením (na základě analýzy problematických aspektů). Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

(Práci byla udělena Cena rektora UP, 2017)