Mgr. Vendula Holínková

Funkce na USS: doktorand

E-mail: StrasakovaV@seznam.cz, vendula.strasakova01@upol.cz

Telefon: +420 776 336 029

Číslo dveří: Purkrabská 2.08 (2. patro)

Konzultační hodiny: pondělí – 9:00 -11:00, úterý 9:00-11:00, dále dle předchozí emailové domluvy.

Vědecko-výzkumné zaměření: psychopedie, poradenství pro pečující osoby, dramaterapie, expresivní terapie.

Publikační činnost:

  1. STRAŠÁKOVÁ,V. (2017) Recenze: TOMALOVÁ, P., MAŠTALÍŘ, J., DUPALOVÁ, P. a kol. Co je dobré vědět? …při péči o nemocné dítě …: specifika domácí péče z pohledu odborníků a osob pečujících o dítě dlouhodobě nemocné a těžce zdravotně postižené. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. ISBN 978-80-244-5145-9.

 

  1. STRAŠÁKOVÁ,V., VÁVRA,J. Klíčové momenty v dramaterapeutickém procesu u osob se závislostí: PhD existence 8: Nekonečno v psychologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISBN 978-80-244-5269-2.

Projektová a grantová činnost:

  1. Účast v projektu „Výzkumné strategie, diagnostika a terapeutické intervence ve speciální pedagogice“ IGA_PdF_2017_005 (2017) (prof. Valenta).

 

  1. Účast v projektu „Faktory ovlivňující dynamiku edukability dětí a žáků s potřebou speciálněpedagogických podpůrných opatření“ (2016-2017) (prof. Valenta).