Mgr. Veronika Mužná

Konzultační hodiny: dle předchozí e-mailové dohody
Pracovna: ZI 4.35

Email:  veronika.muzna01@upol.cz; mu.veru@gmail.com

Zaměření: Surdopedie, etopedie, inkluzivní pedagogika

Projektová a grantová činnost:

 • Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj (ESFCZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000183), r. 2016–2019
 • Výzkum inkluze u osob se speciálními potřebami IGA 2017
 • Teoretická východiska výuky českého znakového jazyka testovaná prostřednictvím kvantitativně lingvistických metod (GA ČR), r. 2017–2018

Další aktivity:

 • Kurzy
  • 2018 – Diagnostika SPU
  • 2018 – Kurz emoční sebeobrany
  • 2018 – Kurz Feuersteinovy metody FIE 1
  • 2014 – Gracent – kurz Základy arte technik (60h)
  • 2008 – Instituto Cervantes – diploma DELE, úroveň B2
 • Dobrovolnická činnost:
  • 2015 – dosud – Občanské sdružení pomáhající dětem z dětských domovů Dobré víly dětem
  • 2014 – 2017 – Sdružení D – účast v projektu Big brother/Big sister, kluby na cestě – provázení dětí z DD
  • 2013 – 2015: Občanské sdružení pomáhající dětem z dětských domovů Opři se,
  • 2011 – 2013: Občanské sdružení pomáhající dětem z dětských domovů Audabiac