Mgr. Veronika Vachalová

Funkce: interní doktorand

Pracovna: ZI – 3.01, naproti pracovny 3.07 (2. patro)

Konzultační hodiny: na základě předchozí e-mailové či osobní domluvy

E-mail: veronika.vachalova01@upol.cz

Tel.: +420 602 957 034

Vědecko-výzkumné zaměření:

 • Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením
 • Kvalita života u osob se zrakovým postižením
 • Speciální pedagogika osob se sluchovým postižením

Publikační činnost:

 • KARUNOVÁ, H.; MICHALÍK, J.; POSPÍŠILOVÁ, I.; SILBEROVÁ, A.; VACHALOVÁ, V. (2018). The holistic dimension of the quality of life in students with visual impairment at the university. In 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Conference Proceedings vol. 18, Education & Educational Research Issue 3.4, pp. 383–390. ISBN 978-619-7408-56-0. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/3.4/S13.048.
 • MICHALÍK, J., HRUBEŠOVÁ, I., POSPÍŠILOVÁ, I., KARUNOVÁ, H., SILBEROVÁ, A., HAICLOVÁ, Z., MAJKUSOVÁ, E., VACHALOVÁ, V. (2018). Kvalita života osob pečujících a osob se zdravotním postižením – výzkumná šetření 2018. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-5471-9.
 • HRBÁČOVÁ L., ŠPINAROVÁ G., VACHALOVÁ V., RŮŽIČKOVÁ V., KROUPOVÁ K. (2020). Taktile grafiken in das leben von menschen mit Sehbehinderung. In Paidagogos, 2020/1. (s. 137 – 152)
 • VACHALOVÁ, V., BARVÍKOVÁ, J., BASLEROVÁ, P., FLEKAČOVÁ, L. (2020). Diagnostic tool for diagnostics of speech understandng in students with hearing impairment. 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI 2020 Proceedings, 9th – 10th of November, 2020, pp. 2372-2376. ISBN 978-84-09-24232-0. ISSN 2340-1095.
 • ŠPINAROVÁ G., VACHALOVÁ V. (2021). Digital technology as support of cognitive processes of people with visual impairments. In: SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION: Proceedings of the International Scientific Conference May 28th-29th, 2021. Volume III. SPECIAL PEDAGOGY and SOCIAL PEDAGOGY. rezekne academy of technologies. Faculty of Education, Languages and Design. p.195-204. (příspěvek ve sborníku, spoluautorství)
 • ŠPINAROVÁ G., VACHALOVÁ V. (2021). Culture and art in relation to people with disabilities. In ICLEL 2021. 7th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2021. 24-26 August, 2021, International University of Sarajevo – Bosnia & Herzegovina. (příspěvek ve sborníku, spoluautorství)
 • HANÁKOVÁ, A., HRUDOVÁ, T., HUDCOVÁ, B., KROUPOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, I., ŠIMŮNKOVÁ, K., POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., ŠPINAROVÁ, G., TRÁVNÍČKOVÁ, L., URBANOVSKÁ, E., VACHALOVÁ, V., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. (2021). Patříme k sobě. Soubor pracovních a metodických listů o lidech se zdravotním postižením pro 1. stupeň ZŠ. (audivizuální materiál)
 • HANÁKOVÁ, A., HRUDOVÁ, T., HUDCOVÁ, B., KROUPOVÁ, K., NAVRÁTILOVÁ, I., ŠIMŮNKOVÁ, K., POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., ŠPINAROVÁ, G., TRÁVNÍČKOVÁ, L., URBANOVSKÁ, E., VACHALOVÁ, V., ZVĚDĚLÍKOVÁ, J. (2021). Patříme k sobě. Soubor pracovních a metodických listů o lidech se zdravotním postižením pro 2. stupeň ZŠ. (audiovizuální materiál)

Projektová a grantová činnost:

 • 2018 Účast na řešení projektu IGA_PdF_2018_003 – Kvalita života osob se zdravotním postižením a osob pečujících.
 • 2019 Spolupráce na projektu Otevřená škola
 • 2019/2020 Účast na řešení projektu TAČR – TL01000507 – Rozvoj samostatného pohybu prostřednictvím taktilně-auditivních prostředků
 • 2020 Účast na řešení projektu IGA_PdF_2020_032 – Diagnostické nástroje ve speciální pedagogice
 • PIGŽU – Podpora informační gramotnosti žáků a učitelů, Operační program: 02 Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Výzva: 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3 OP. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012274
 • 2020/2022 Účast na řešení projektu TAČR – TL03000679 – Redukce informačního deficitu a rozvoj představivosti osob se zrakovým postižením prostřednictvím 3D modelů s auditivními prvky
 • 2021 Účast na řešení projektu IGA_PdF_2021_006 – Přístupnost v kontextu osob se zdravotním postižením

Účast na konferencích:

 • 11/2019: Doktorandská konferencia Pedagogickej fakulty PU (DOKOPY 2019, Prešov). „Spokojenost studentů se zrakovým postižením na vysoké škole ve vztahu k poskytované podpoře a pomoci.“
 • 10/2020: VIII. Olomoucké speciálně pedagogické dny, XXI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, VIII. Konference mladých vědeckých pracovníků (PdF UP v Olomouci) – „Rozvoj představivosti a zmírnění informačního deficitu u osob se zrakovým postižením.“
 • 11/2020: 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2020, Valencia, Spain) – Vachalová V., Barvíková J., Baslerová P., Flekačová L. (2020). „Diagnostic tool for diagnostics of speech understanding in students with hearing impairment.“
 • 05/2021 SIE: „ INTEGRATION. EDUCATION. 15th International Scientific Conference.“ May 28-29, 2021. Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia. – „Digital technology as support of cognitive processes of people with visual impairments“
 • 08/2021 ICLEL: „7th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2021.“ August 24-26, 2021. International University of Sarajevo – Bosnia & Herzegovina. – „Culture and art in relation to people with disabilities”

Další aktivity:

 • Asistence/digitalizace, Centrum podpory studentů se specifickými potřebami, Univerzita Palackého Olomouc
 • Lektor projektu E-Bezpečí, Univerzita Palackého Olomouc