Mgr. Veronika Vachalová

Funkce: interní doktorand

Číslo dveří: ZI – 4.33 (pracovna je za dveřmi 4.34)

Konzultační hodiny: na základě předchozí e-mailové či osobní domluvy

E-mail: 

  • vachalova-veronika@seznam.cz
  • veronika.vachalova01@upol.cz

Telefon: +420 602 957 034

Vědecko-výzkumné zaměření:

  • Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením
  • Kvalita života u osob se zrakovým postižením
  • Speciální pedagogika osob se sluchovým postižením

Publikační činnost:

KARUNOVÁ, H.; MICHALÍK, J.; POSPÍŠILOVÁ, I.; SILBEROVÁ, A.; VACHALOVÁ, V. (2018). The holistic dimension of the quality of life in students with visual impairment at the university. In 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Conference Proceedings vol. 18, Education & Educational Research Issue 3.4, pp. 383–390. ISBN 978-619-7408-56-0. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/3.4/S13.048.

MICHALÍK, J., HRUBEŠOVÁ, I., POSPÍŠILOVÁ, I., KARUNOVÁ, H., SILBEROVÁ, A., HAICLOVÁ, Z., MAJKUSOVÁ, E., VACHALOVÁ, V. (2018). Kvalita života osob pečujících a osob se zdravotním postižením – výzkumná šetření 2018. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-5471-9.

Projekty:

  • 2018 Spoluúčast na řešení projektu: IGA_PdF_2018_003 (Kvalita života osob se zdravotním postižením a osob pečujících).