Mgr. Zuzana Melounová

Konzultační hodiny: úterý 9:00-11:00 a dle předchozí e-mailové dohody
Pracovna: ZI 4.35 (pracovna je za dveřmi 4.34)
Tel.: 585 635 345

Email: zuzana.melounova01@upol.cz, zuzanamelounova@seznam.cz

Zaměření: Ortokomunikace, Komunikační techniky, Funkční komunikace, Komunikace rodinných příslušníků s pedagogickými pracovníky, Kombinované vady

Projektová a grantová činnost

Výzkum poruch a odchylek komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2017/2018. IGA_PdF_2017_026. Spoluřešitel.

Děti jsou bez vinny aneb máma/táta ve vězení, Nadace Sirius

TAČR – TL01000507

Další aktivity

Absolvování základního kurzu Bazální stimulace

Publikační činnost

MELOUNOVÁ, Z. (2017). Specifika elektronické komunikace pedagogických pracovníků s rodinnými příslušníky žáků s narušenou komunikační schopností in VITÁSKOVÁ, Kateřina. Výzkum poruch a odchylek komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. ISBN 9788024452883. (IGA_PdF_2017_026)

MELOUNOVÁ, Z.; RŮŽIČKOVÁ, V.; VONDRAKOVÁ, A. (2018) Technical means for the development of spatial orientation in the Czech Republic. s. 811 – 818. in 5th International multidisciplinary scientific konference on social sciences and arts SGEM 2018. Conference proceedings Volume 5. Science and Society Issue 3.5. Education and Educational research. Bulgaria: Stef92 Technology. ISBN 978-619-7408-57-7. ISSN 2367-5659.

MELOUNOVÁ, Z. (2018). Communication of information between fosters and pedagogical staff in the Czech Republic. S. 71 – 78. in 5th International multidisciplinary scientific konference on social sciences and arts SGEM 2018. Conference proceedings Volume 5. Science and Society Issue 3.5. Education and Educational research. Bulgaria: Stef92 Technology. ISBN 978-619-7408-57-7. ISSN 2367-5659.

RŮŽIČKOVÁ, V.; VONDRÁKOVÁ, A.; KROUPOVÁ, K.; HRBÁČOVÁ, L. MELOUNOVÁ, Z. (2018) Possibilities od development of spatial orientation and independent movement of persons with severe visual impairment. s. 585 – 592. in 5th International multidisciplinary scientific konference on social sciences and arts SGEM 2018. Conference proceedings Volume 5. Science and Society Issue 3.4. Education and Educational research. Bulgaria: Stef92 Technology. ISBN 978-619-7408-56-0. ISSN 2367-5659.