Mgr. Naďa PETROVÁ

Funkce: interní doktorand

Telefon: 585 635 320

E-mail: nada.petrova@email.cz, petrna01@email.cz

Kancelář číslo: 3.47 (2. patro)

Konzultační hodiny: pondělí 9:00 – 11:00 nebo dle předchozí e-mailové domluvy

Vyučované předměty 2017/18 LS: USS/USP2: Základy speciální pedagogiky 2

Vědecko-výzkumné zaměření: SOMATOPEDIE, životní spokojenost, subjektivní zdraví

 

Vybraná publikační činnost:

HRUBEŠOVÁ, I., CHRASTINA, J. LUDÍKOVÁ, L., PETROVÁ, N., HORVÁTHOVÁ, I. Awareness of sexuality in people with intellectual disability in homes of non-coeducation type for persons with disability – preresearch. 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Conference Proceedings, Book 1 (Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education), vol. 1. pp. 601–608. ISBN 978-619-7105-70-4. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2016/B11/S03.076. (příspěvek ve sborníku)

KOZÁKOVÁ, Z., CHRASTINA, J., ŠPATENKOVÁ, N., PETROVÁ, N. 2016. Sexuality in persons with intellectual disability living in sheltered housing in the context of their life satisfaction. In 3rdInternational Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016, Conference Proceeding Book 1 (Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education), vol. 2. pp. 859–866. ISBN 978-619-7105-71-1. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2016/B12/S02.110. (příspěvek ve sborníku – zahraniční)

KOZÁKOVÁ, Z., CHRASTINA J., ŠPATENKOVÁ, N., HRUBEŠOVÁ, I., PETROVÁ, N. Selected aspects of quality of life in the work of caregivers in homes for older adults. 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Conference Proceedings, Book 1 (Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education), vol. 2. pp. 843–850. ISBN 978-619-7105-70-4. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2016/B12/S02.108 (příspěvek ve sborníku)

 

Účast na projektech:

  • Zapojení do výzkumného projektu „Faktory ovlivňující dynamiku edukability dětí a žáků s potřebou speciálněpedagogických podpůrných opatření“
  • Zapojení do výzkumného projektu „Rozšíření možností při přijímání a studiu osob se specifickými vzdělávacími potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci“
  • Zapojení do výzkumného projektu „Sexualita a (dysfunkční) sexuální potřeby v kontextu hospicové péče a její filozofie”

 

Zahraniční stáž: Leshan Normal University, Sichuan, China