Bc. Mgr. Lenka Cíchová (Těthalová)

Telefon: 585 635 320

E-mail: ltethalova@centrum.cz

Kancelář číslo: 3.47 (2. patro)

Konzultační hodiny: čtvrtek 14:00 – 15:00 nebo dle předchozí e-mailové domluvy

Vyučované předměty 2017/18 LS: USS/USP2: Základy speciální pedagogiky 2

Vědecko-výzkumné zaměření: TYFLOPEDIE

Projektová a grantová činnost:

Výzkum inkluze žáků a studentů se speciálními potřebami. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2018/2019. 43418121/2018. Spoluřešitel.

Publikační činnost:

Těthalová, L. (2017) Žák se zrakovým postižením a jeho inkluze do základní školy. In Janoško, P., Kušnírová, V. (eds.) (2017). Inkluzívna škola a rodina. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta. Str. 134 – 144. ISBN 978-80-223-4464-7.

LUDÍKOVÁ, L.  a kol. (Ludíková, L.; Kantor, J.; Maštalíř, J.; Růžičková, V.; Drlíčková, S.; Hrbáčová, L.; Kabelková, K.; Petrová, N.; Remešová, Z.; Těthalová, L.) Problematika kvality života osob se speciálními potřebami. Olomouc: VUP, 2017. ISBN 978-80-244-5270-8.

Těthalová, L. Jak řeší žáci s lehkým mentálním postižením matematické úlohy. In: Reflexie vývoja a trendy rozvoja špeciálnej pedagogiky na slovensku v medzinárodných kontextoch. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016, 338 – 351. ISBN 978-80-89726-79-0.