Mgr. Jakub VÁVRA

  • číslo dveří: Purkrabská 2.08 (druhé patro)
  • konzultace: dle předchozí emailové dohody
  • kontakt: jazzindi@gmail.com, jakub.vavra01@upol.cz, tel. +420 608 853 174

Odborné zaměření: dramaterapie, etopedie, náhradní rodinná péče, PPRCH, Art-Based Research

Člen Asociace dramaterapeutů České Republiky

Registrován jako člen: North American Drama Therapy Association

Visiting Scholar: NYU New York, Drama Therapy department – 4 měsíce

Výcvik: Role Theory & Role Methods In Drama Therapy

Internship: Nordoff-Robbins Centre for Music Therapy – dramaterapeut při práci s klientem s autismem – 3 měsíce

Supervision in Drama Therapy with: Maria Hodermarska, MA, RDT, LCAT, CASAC, ICADAC

Lektor akreditovaného kurzu MŠMT: Respit není hlídání (Děti patří domů z. s.)

Osvědčení o užívání diagnost. nástrojů B-3 a B-4 – diagnostika třídních kolektivů.

Vědecká a publikační činnost:
1. IV Olomoucké speciálně pedagogické dny, Konference mladých vědeckých pracovníků , 16.3. 2016–
referát : Humor v terapeutické intervenci – Vávra, J.,

2. PhD. Existence 2016, Praxe vs Výzkum, 8.2-9.2. 2016, Olomouc referát: Klíčové procesy v dramaterapii – Vávra, J., Šilarová, L.,

3. Expresívne terapie vo vedách o človeku, 28.1. 2016, Bratislava
referát: Dvojakost fenoménu hry v dramaterapeutickém procesu u osob s drogovou závislostí – Vávra, J., Šilarová, L.,

4. recenzí posudek na Sborník příspěvků z XVI. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a III. konference mladých vědeckých pracovníků
Vávra, J., : Sborník příspěvků z XVI. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a III. konference mladých vědeckých pracovník, rok 2015., ISBN 978-80-244-4920-3

5. Recenze: Vávra, J., : LIŠTIAKOVÁ, Ivana a VALENTA, Milan. Evaluace v dramaterapii. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 90 stran. Monografie. ISBN 978-80-244-4723-0. Sbornik z vedeckej konferencie Expresívne terapie vo vedách o človeku 2016 – Biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky. ISBN 978-80-223-4148-6.

6. Účast při řešení projektu IGA PdF_2016_002 : Speciálněpedagogická diagnostika a intervence u osob se speciálními potřebami

7. Účast při řešení projektu Excelence : Faktory ovlivňující dynamiku edukability dětí a žáků s potřebou speciálněpedagogických podpůrných opatření (2015)

8. Speciální pedagog v projektu: Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu vzdělávání

9. Spoluautor odborné publikace: VALENTA, Milan a kol. Dramaterapeutická intervence u osob se závislostí. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 209 stran. Monografie. ISBN 978-80-244-5087-2.

10. PhD. Existence 2018: Klíčové momenty v dramaterapeutickém procesu – Vávra J., Strašáková V.,

Užitečné odkazy:

http://www.nadta.org/

http://steinhardt.nyu.edu/music/dramatherapy

http://www.ecarte.info/

http://www.ingentaconnect.com/content/intellect/dtr/2015/00000001/00000001

http://steinhardt.nyu.edu/music/nordoff/about/

http://www.adcr.cz/