Mgr. Zuzana REMEŠOVÁ

Funkce: interní doktorand

Tel: 585 635 320

E-mail: Zuzanaremesova@seznam.cz

Kancelář č.: 3.47 (2. patro)

Konzultační hodiny: úterý 9:00 – 11:00 (nebo dle předchozí e-mailové domluvy)

Vědecko – výzkumná činnost:

  • REMEŠOVÁ, Z. Aktivity žáka se zrakovým postižením ve výtvarné edukaci. Paidagogos I/2015, ISSN 1213-3809.
  • REMEŠOVÁ, Z. Výtvarná výchova jako prostředek sociálního rozvoje žáka se zrakovým postižením na základní škole. In sborník příspěvků mezinárodní konference Sociálna edukácia človeka III, Terapie v pomáhajúcich profesiách. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2014. ISBN 978-80-555-1155-9.

Zahraniční stáže:

  • Říjen, listopad 2015, stáž USA, Valdosta, State University