Mgr. Zuzana REMEŠOVÁ

Funkce: interní doktorand

Tel: 585 635 320

E-mail: Zuzanaremesova@seznam.cz

Kancelář č.: 3.47 (2. patro)

Konzultační hodiny: úterý 13:00-14:00 (nebo dle předchozí e-mailové domluvy)

Vyučované předměty 2017/18 LS: USS/USP2: Základy speciální pedagogiky 2, USS/USMV: Smyslová výchova dětí s postižením

Vědecko-výzkumné zaměření: Výtvarné umění u osob s postižením zraku

Účast na projektech:

  • Zapojení do výzkumného projektu „Faktory ovlivňující dynamiku edukability dětí a žáků s potřebou speciálněpedagogických podpůrných opatření“
  • Zapojení do výzkumného projektu „Rozšíření možností při přijímání a studiu osob se specifickými vzdělávacími potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci“

Vědecko – výzkumná činnost:

  • REMEŠOVÁ, Z. Aktivity žáka se zrakovým postižením ve výtvarné edukaci. Paidagogos I/2015, ISSN 1213-3809.
  • REMEŠOVÁ, Z. Výtvarná výchova jako prostředek sociálního rozvoje žáka se zrakovým postižením na základní škole. In sborník příspěvků mezinárodní konference Sociálna edukácia človeka III, Terapie v pomáhajúcich profesiách. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2014. ISBN 978-80-555-1155-9.

Zahraniční stáže:

  • Říjen, listopad 2015, stáž USA, Valdosta, State University
  • Duben 2017, stáž Portugalsko, Guarda, Teleseic