Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D.

Konzultace (LS 2017/2018) Čas
ÚTERÝ 10.00 – 11.30
Konzultace v jiných dnech jsou možné dle předchozí emailové či telefonické domluvy

 

Funkce: Odborný asistent

Číslo dveří: Purkrabská 1.18

Tel: +420585635350
Email: jaromir.mastalir@upol.cz

Email2: MastalirJ@seznam.cz

 

Vědecko-výzkumné zaměření:

Psychopedie, expresivní terapie,  současné trendy v přístupech k osobám se zdravotním postižením, alternativní a augmentativní komunikace, kvalita života, individualizace a humanizace sociálních služeb.

Vzdělání:

 • 09/2005 – 06/2008: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta:Speciální pedagogika (Bc.)
 • 09/2008 – 06/2010: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta: Speciální pedagogika (Mgr.)
 • 09/2010 – 05/2015 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta: Speciální pedagogika (Ph.D.)

Pracovní zkušenosti:

 • 01/2015 – doposud: asistent, Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta UP v Olomouci
 • 02/2010 – 08/2011: ZŠ a MŠ Mohelnice: speciální pedagog – třídní učitel
 • 09/2007 – 08/2009: Charita Zábřeh: sociální pracovník
 • 10/2006 – 06/2008: Spolu Olomouc, o.s.: osobní asistent

Zahraniční pobyty:

 • 09/2014 – 10/2014: Neighbourhood Networks, UK (studijní stáž)
 • 11/2012 – 12/2012: Valdosta State University, USA (studijní stáž)
 • 03/2012 – 07/2012: Neighbourhood Networks, UK (pracovní stáž)
 • 08/2006 – 01/2007 CHN University Netherlands, Nizozemí (studijní stáž)

Publikační činnost (výběr):

 1. VALENTA, M., MIKLÁŠ, M., MAŠTALÍŘ, J. Možnosti využití dramaterapie při práci s žáky v základní škole speciální. 2009. Praha: IPPP ČR, ISBN 978-80-86856-59-9. (monografie)
 2. MAŠTALÍŘ, J. Využití koncepce plánování zaměřené na člověka pro uživatele sociálních služeb se zdravotním postižením. In Sborník XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. Mezinárodní dramaterapeutické konference. UP: Olomouc. 2007. ISBN 978-80-244-2966-3. (příspěvek ve sborníku)
 3. MAŠTALÍŘ, J. Problematika přechodu absolventů základních škol speciálních se středně těžkým, těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do systému sociálních služeb v návaznosti na proces individuálního plánování. UP: Olomouc. 2012. ISBN 978-80-244-3190-1. (příspěvek ve sborníku)
 4. KŘÍŽKOVSKÁ, P., MAŠTALÍŘ, J., VYMAZALOVÁ, E. 2012. Reálné faktory inkluze v kontextu problematiky institucionalizace a deinstitucionalizace. In Sborník XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. Tyflopedická konference. UP: Olomouc. 2012 ISBN 978-80-244-3364-6. (příspěvek ve sborníku)
 5. MAŠTALÍŘ, J. Problematika přechodu absolventů základních škol speciálních se středně těžkým, těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do systému sociálních služeb v návaznosti na proces individuálního plánování. In. Regec, V. (ed.) /Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením/ (Sborník z konference), 1. Vyd. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci. s. 135 – 145. 2012. ISBN 978-80-244-3190-1. (příspěvek ve sborníku)
 6. MAŠTALÍŘ, J. Problematika plánování přechodu žáků s mentálním postižením ze základních škol speciálních do systému sociálních služeb v návaznosti na proces individuálního plánování. In Sborník I. Konference mladých vědeckých pracovníků. 1. Vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 194 – 201. 2013. ISBN 978-80-244-3823-8. (příspěvek ve sborníku)
 7. MAŠTALÍŘ, J., OLEJNÍČKOVÁ J., VALENTA, M. 2013 Názory špeciálnych pedagógov a pracovníkov vybraných sociálnych služieb na problematiku ukončovania povinnej školskej dochádzky študentov základných škôl špeciálnych v súvislosti ich prechodu do ďalších nadväzujúcich sociálnych služieb v Olomouckom kraji. In Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika „ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II.“ Prešovská univerzita v Prešove. 2013. ISBN 978-80-555-0840-5. (příspěvek ve sborníku)
 8. MAŠTALÍŘ, J. Názory speciálních pedagogů a pracovníků zařízení sociálních služeb na problematiku plánování přechodu žáků s mentálním postižením ze základních škol speciálních do dalších návazných sociálních služeb. In Sborník příspěvků XXI. celostátní konference ČAPV „Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti“. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. 2013. ISBN 978-80-7414-602-2. (příspěvek ve sborníku)
 9. MAŠTALÍŘ, J., VALENTA, M., TOMALOVÁ, P. 2013. Speciální pedagogika – uvedení do jednotlivých pedií. Agentura Gevak, ISBN 978-80-86768-64-9. (odborný studijní text)
 10. MAŠTALÍŘ, J. Vybrané alternativní edukační systémy a přístupy ve speciální pedagogice. Agentura Gevak. 2013. ISBN 978-80-86768-79-3. (odborný studijní text)
 11. MAŠTALÍŘ, J. 2013. Issues relating to the individual transition of young special educational needs students moving from their education systém onto an adult social care setting In Journal of Exceptional People, vol. 2. 2013. ISSN 1805-4978. (článek v časopise)
 12. MICHALÍK, J., CHRASTINA, J., MAŠTALÍŘ, J., BASLEROVÁ, P. Assistant teachers for pupils with special educational needs in the czech republic – presentation of selected particular research results. Social welfare interdisciplinary approach, 2015, roč. 1, č. 5, s. 48-57. ISSN 2029-7424. (článek v časopise)
 13. MAŠTALÍŘ, J., ŠEBKOVÁ, L. Social Care Services Aimed at Persons with Disabilities in the Czech Republic in the Context of Alternative and Augmentative Communication – Limits and Challenges. In ICERI2015 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2015, s. 1618-1628. ISBN 978-84-608-2657-6. ISSN 2340-1095. (příspěvek ve sborníku)
 14. MAŠTALÍŘ, J. Completion of Compulsory Education by Pupils with Learning Disabilities in the Context of the Transition Planning Process. In ICERI2015 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2015, s. 968-978. ISBN 978-84-608-2657-6. ISSN 2340-1095. (příspěvek ve sborníku)
 15. CHRASTINA, J., SMÉKALOVÁ, L., MAŠTALÍŘ, J., SNOPEK, P. Pedagogicko-psychologické aspekty života osob s diagnózou cystická fibróza – dopad do formálního vzdělávání a dalších forem celoživotního vzdělávání. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2015. Přínosy, výzvy, očekávání. Hradec Králové : Magnanimitas, 2015, s. 97-108. ISBN 978-80-87952-11-5.  (příspěvek ve sborníku)

Projektová a grantová činnost:

 1. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci 2012: Problematika přechodu absolventů základních škol speciálních se středně těžkým, těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do systému sociálních služeb v návaznosti na proces individuálního plánování (PdF_2012_040) – hlavní řešitel
 2. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci 2013: Aktuální výzvy a alternativní strategie ve speciálně pedagogické diagnostice (PdF_2013_10) – člen řešitelského týmu