PPP a SPC OK – pracoviště PPP Přerov hledá pracovníka na pozici speciálního pedagoga

PPP a SPC OK – pracoviště PPP Přerov hledá pracovníka na pozici speciálního pedagoga s úvazkem 1,0 (po dohodě lze upravit i na dílčí) s nástupem nejpozději od 1.9.2022. Podmínkou je odborná kvalifikace získaná vysokoškolským vzděláním v akreditovaném magisterském studijním programu. Zájemci mohou zasílat motivační dopis, CV a kopii dokladu o dosaženém vzdělání v elektronické podobě na e-mail adresu houstavova@ppp-prerov.cz