Setkání pedagogů ÚSS se studenty 1. ročníků prezenčního studia SPP

Milé/í studentky/i prvních ročníků prezenčního studia speciální pedagogiky (Bc. programy – Speciální pedagogika – intervence, andragogika, vychovatelství, dramaterapie, spp předškolního věku, SPP pro 2. stupeň
a střední školy, navazující Mgr. programy – SPP poradenství a SPP dramaterapie, SPP pro 2. stupeň ZŠ a SŠ), Mgr. programy – logopedie, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a SPP) dne 18. 9. v 9,00 se v auditoriu PdF (přízemí – nová budova) uskuteční naše společné setkání, na které jste srdečně zváni! Během této 1. společné schůzky se seznámíte s pedagogy Ústavu speciálněpedagogických studií
a zároveň Vám zde bude poskytnuto velké množství zajímavých, praktických a potřebných informací do Vašeho dalšího studia. Vaše účast je proto nanejvýš žádoucí.
Těšíme se na setkání s Vámi!