Speciálněpedagogické dny

VIII. Olomoucké speciálněpedagogické dny, v rámci kterých je pořádaná XXI. mezinárodní konference k problematice osob se speciálními potřebami a VIII. konference mladých vědeckých pracovníků, se budou konat na začátku jara ve dnech 24. a 25. 3. 2020 v prostorách nové budovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Tématicky jsou konference zaměřeny na rozvoj kognitivních schopností a to nejen ve speciálněpedagogickém kontextu.

Jako významný host vystoupí Julie Jarnet z Feuersteinova institutu v Jeruzalémě, ve svém příspěvku se bude zabývat využitím Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování při práci s dětmi a adolescenty s poruchami autistického spektra. Teoretickým východiskům rozvoje jazykových schopností podle D. B. Elkonina se bude věnovat Miroslava  Nováková  Schoffelová z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. 

Na odkazy L. S. Vygotského v současné pedagogické praxi se zaměří Eva Šmelová z Katedry primární a preprimární pedagogiky PdF UP v Olomouci, implikaci specifických kognitivních jevů a procesů na percepci a produkci verbální a neverbální komunikace z pohledu logopeda provede Kateřina Vitásková z pořádajícího Ústavu speciálněpedagogických studií.

Z připravovaných workshopů  doporučujeme “ochutnávkový” seminář Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování Věnka Ondřeje Vysopala  z Autorizovaného tréninkového centra FIE v Praze, stejně tak blok věnovaný neurokognitivní rehabilitaci.

Pro pregraduální studenty i studenty doktorandského studia pořádajícího Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je účast na konferenci bez poplatku. Vzhledem ke kapacitě přednáškových místností je nezbytná registrace pasivní účasti na webu konference www.spppdny.cz.