Stáž v Londýně – Okénko

Milí studenti,
 
Zprostředkovávám opět nabídku pro možnost absolvování stáže v Londýně pro organizaci Okénko, kde již několik vašich předchůdkyň mělo svůj pracovní (stážijní) pobyt, který jim byl umožněn v rámci zahraničních pracovních stáží a tudíž  aktivit podporovaných fakultou. Přestože se jedná o pobyt zaměřený na učitelství, přijímáni jsou i  studenti logopedie. Studentky byly vždy na stáži spokojené. V případě zájmu se na mně obraťte či přímo na paní Nevrklovou. Další náležitosti bychom vyřizovali v součinnosti se zahraničním oddělením fakulty, o svém zájmu mě prosím informujte.
 Srdečně zdraví Kateřina Vitásková
Více informací zde: Popis práce pro Okénko