Studentům prvních ročníků speciální pedagogiky (prezenčního studia)

Od 12. 2. – 16. 2. budou v rámci předmětu USS/USP2 (základy speciální pedagogiky 2) probíhat pouze přednášky (semináře ne), ale vaše účast na nich je nutná (s prezencí!).