Témata bakalářských prací

Povinností studenta je zadat si téma bakalářské práce do systému studijní agendy nejpozději do 31. 1. 2019 (v předposledním ročníku studia).

Studenti mohou do 31. 10. 2018 oslovovat jednotlivé akademické pracovníky ÚSS s návrhy vlastních témat bakalářských prací. V průběhu listopadu 2018 budou akademickými pracovníky s volnou kapacitou pro vedení prací zveřejněna vyhlášená témata bakalářských prací.