Témata bakalářských prací

  • PaedDr. Pavlína Baslerová
    • Připravenost škol na společné vzdělávání v souvislosti se změnou  právních předpisů platných od 1.9.2016
    • Připravenost školských poradenských zařízení  na společné vzdělávání v souvislosti se změnou  právních předpisů platných od 1.9.2016