Témata bakalářských prací

  • PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D.
    • Připravenost škol na společné vzdělávání v souvislosti se změnou  právních předpisů platných od 1.9.2016
    • Připravenost školských poradenských zařízení  na společné vzdělávání v souvislosti se změnou  právních předpisů platných od 1.9.2016
  • Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.
  1.   – Auditivně – verbální terapie – přehledová studie
  2.     – Symptomatické poruchy řeči u osob se svalovou dystrofií – přehledová studie