Zadávání témat bakalářských prací

Povinností studenta je zadat si téma bakalářské práce do systému studijní agendy nejpozději do 31. 1. 2019 (v předposledním ročníku studia).

Od srpna 2018 je v platnosti nová směrnice pro zadávání kvalifikačních prací „PdF-B-18/08 Zásady a pravidla vypisování, zveřejňování a schvalování témat bakalářských a magisterských vysokoškolských kvalifikačních prací v rámci IS STAG na PdF UP“.

Ve směrnici je podrobně popsán postup zadávání kvalifikačních prací. Zvýšenou pozornost věnujte zejména Článku 5 – Povinnosti studenta.

Zadávání kvalifikačních prací probíhá v systému STAG prostřednictvím portálu UP (https://stag.upol.cz/portal). Postup je následující:

1. Vyučující vypíše do STAGu téma kvalifikační práce.

  •  Do 26. října můžete pracovníky ÚSS oslovovat s vlastními návrhy témat. – Poté, co se na tématu domluvíte, požádáte pracovníka, aby vám téma „vypsal“ do STAGu a vy se na téma mohli přihlásit.
  •  Od 26.  října do 31. října pracovníci ÚSS vypíší do STAGu zbývající počet témat (do počtu 10). Vypsaná témata se vám budou zobrazovat a můžete se na ně přihlásit v Portálu STAG – https://stag.upol.cz/portal/ – záložka Moje výukaTémata VŠKP.

2. Student se na vypsané téma ve STAGu přihlásí (registruje se). V rámci jednoho akademického roku se můžete přihlásit na maximálně tři různá témata.

3. Vyučující schválí studentovo přihlášení na dané téma.

4. Ředitelka ÚSS téma kvalifikační práce schválí.

 

Po schválení ředitelkou ÚSS je potřeba řádně doplnit formulář Podklad pro zadání kvalifikační práce, aby byl kompletně vyplněný. Poté jej vytisknout, předložit vedoucímu práce a ředitelce ÚSS k podpisu a odevzdat do 31. 1. 2019 na Studijní oddělení PdF UP.