Zadávání témat bakalářských prací

Studenti mohou do 15. 11. 2020 oslovovat akademické pracovníky ÚSS a konzultovat s nimi vlastní návrhy témat bakalářských prací. Po tomto datu zde budou zveřejněna vypsaná témata těch akademických pracovníků, kteří nebudou mít naplněnu povolenou kapacitu nově zadaných kvalifikačních prací.

Studenti mají povinnost zadat si téma své kvalifikační práce v předposledním ročníku studia, a to nejpozději do 31. 1. 2021 za dodržení tohoto postupu:

https://portal.upol.cz/StagImages/SjednoceniPristupuZadavaniPodkladuVSKP.pdf