Témata diplomových prací

  • Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.
  1. Změny komunikačního schématu osob seniorského věku s demencí.
  • Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.
  1. Efektivita teatroterapeutické intervenceTeatroterapeutické inscenace z pohledu diváka

2. Supervize ve školství

3. Integrace na základních uměleckých školách v ČR

 

  • Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.

1.   Resilience rodiny se členem se zdravotním postižením a prostor pro speciálněpedagogickou intervenci.

2.   Děti a jejich rodiče se zdravotním postižením.

3.  volné téma