Témata diplomových prací

Povinností studenta je zadat si téma diplomové práce do systému studijní agendy nejpozději do 31. 1. 2019 (v předposledním ročníku studia).

Studenti mohou do 31. 10. 2018 oslovovat jednotlivé akademické pracovníky ÚSS s návrhy vlastních témat diplomových prací. V průběhu listopadu 2018 budou akademickými pracovníky s volnou kapacitou pro vedení prací zveřejněna vyhlášená témata diplomových prací.