Urgentní nabídka pracovního místa pro speciálního pedagoga do třídy se skup. integrací v Hněvotíně

Urgentní nabídka pracovního místa pro speciálního pedagoga do třídy se skup. integrací v Hněvotíně, převážně pro výuku M a ČJ pro děti zařazené do integrace. V případě zájmu kontaktujte doc. Vitáskovou: katerina.vitaskova@upol.cz, tel. 585635336.